PVV niet eens met opvang statushouders in Nissewaard

14 oktober 2021 0 Door pvvnissewaard

Raad en inwoners buiten spel gezet.

Burgemeester Foort van Oosten heeft, hierin gesteund door de wethouders, het COA aangeboden om maximaal 50 statushouders onderdak aan te bieden voor een periode van maximaal twee maanden.

De locatie hiervoor is de voormalige daklozenopvang de Boeg.

Tijdens een vergadering van de Commissie Leefomgeving op 29 september j.l. had de burgemeester al aangegeven, dat hij bij het regionaal overleg, het idee geopperd had om de taakstelling van Nissewaard, om jaarlijks 111 status houders te huisvesten, op te hogen.

PVV Nissewaard heeft toen kritiek geuit over het feit, dat hij dit op eigen initiatief, dus zonder dekking vanuit de Gemeenteraad en zonder inspraak vanuit de inwoners van Nissewaard, had gedaan.

Nu heeft de burgemeester wederom uit eigen beweging gehandeld en het COA een aanbod gedaan en wederom zonder toestemming van de Raad en zonder de inwoners van Nissewaard hierbij te betrekken.

Het College van B&W mag volgens de PVV niet zonder inspraak van burgers en gemeenteraad dergelijke afspraken maken.

Wij staan pal voor het recht van onze burgers om inspraak te hebben, maar zoals zo vaak, worden burgers pas geïnformeerd wanneer het een voldongen feit is.

De opvang van de statushouders zou voor een periode van twee maanden noodzakelijk zijn, waarna zij in de regio gehuisvest dienen te worden.

Dit terwijl het woningtekort immens is en de wachtlijsten voor sociale woningen langer en langer worden.

Daarbij staat ook onze verzorgingsstaat onder enorme druk.

Het standpunt van de PVV moge duidelijk zijn: geen asielzoekers meer opnemen, maar opvangen in de regio en statushouders geen voorrang op onze woningmarkt verlenen, waar wachtlijsten voor een woning landelijk oplopen tot 7 jaar en in sommige gemeenten zelfs tot 17 jaar.

Anita Verweij,
Fractievoorzitter PVV Nissewaard