PVV stelt schriftelijke vragen Nationaal Park NLDelta

7 april 2021 0 Door pvvnissewaard

Geacht College,

Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard wil de fractie van de PVV graag de volgende vragen voorleggen.

Inleiding
Afgelopen raadsvergadering 31 maart 2021 stond een brief LTO Noord, KAVB en ZLTO; Nationaal Park NLDelta op de LIS. De brief is geadresseerd aan de voorzitter stuurgroep NLDelta met CC naar gedeputeerden Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Er wordt verzocht om in afwachting van verder overleg de procesgang met betrekking tot het aanvragen van de status van Nationaal Park nieuwe stijl stop te zetten, dit omdat betrokken en belanghebbende partijen niet geïnformeerd en niet gehoord zijn.

De PVV-fractie zou graag de volgende vragen beantwoord willen hebben.

Vraag 1
Het speerpunt voor NLDelta is om in 2021 de status van Nationaal Park te verkrijgen, maar wat houdt deze status in met betrekking tot regels en beperkingen, zoals we die van Natura 2000 gebieden kennen?

Vraag 2
Welke instantie of groep van betrokkenen vraagt deze Nationaal Park status aan en welke instantie kan deze status verlenen?

Vraag 3
Is de gemeente Nissewaard betrokken bij aanvraag van deze Nationaal Park status?

Vraag 4
Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van zo’n Nationaal Park status?

Vraag 5
NLDelta zou (volgens hun Internetsite) overheden, organisaties en bewoners betrekken in behoud, ontwikkeling en beleving van natuur, maar belangenorganisaties zoals LTO Noord, KAVB en ZLTO blijken niet betrokken te zijn. Is de gemeente Nissewaard bereid om NLDelta er op te wijzen dat ze belangenorganisaties en wellicht ook de gemeente Nissewaard in een aanvraag Nationaal Park status moeten betrekken?

Vraag 6
Nissewaard is een groeigemeente met een zeer belangrijke agrarische sector. Als net als bij Natura 2000 gebieden, een Nationaal Park status, beperkende maatregelen of zelfs krimp kan opleggen aan gemeente en agrarische sector, hoe staat de Gemeente en Raad hier dan tegenover?

Vraag 7
Kost of verdient de gemeente Nissewaard nog iets aan dit project / deze aanvraag?

En gaat over tot de orde van de dag

PVV Nissewaard