PVV stelt schriftelijke vragen betreffende straatverlichting

8 april 2021 0 Door pvvnissewaard

Geacht College,

Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard wil de fractie van de PVV graag de volgende vragen voorleggen.

Inleiding
Met name in Heenvliet staat de straatverlichting de afgelopen maanden ook overdag aan. Er zijn veel defecte lantarenpalen, meldingen worden niet of nauwelijks afgehandeld en het continu aan staan, is energieverspilling.

De PVV-fractie zou graag de volgende vragen beantwoord willen hebben.

Vraag 1
Het continu aan staan in Heenvliet heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het slecht functioneren van de stuurpuls over het elektriciteitsnet. Bent u hiervan op de hoogte en wanneer is dit opgelost?

Vraag 2
Veel inwoners melden defecte lantarenpalen. Storingsafhandeling duurt soms maanden, wordt slecht uitgevoerd of zelfs nooit uitgevoerd. Bent u het met ons eens dat deze storingsafhandeling beter moet en gaat u er ook voor zorgen dat het verbetert?

Vraag 3
Een veel voorkomende lantarenpaalstoring wordt veroorzaakt door een openbehuizing relais, dat door vocht eerder defect gaat dan een geslotenbehuizing relais. Wie is er verantwoordelijk voor deze verkeerde keuze en slechte kwaliteit straatverlichting? En waarom is er ├╝berhaupt gekozen voor een mechanisch relais en geen halfgeleider?

Vraag 4
Aansluitend op vraag 3, bent u het met ons eens dat deze slechte kwaliteit tot hogere kosten leidt en gaat u dat (laten) verbeteren?

Vraag 5
De meeste straatverlichting in Nissewaard is inmiddels vervangen door de zuinigere LED verlichting. Is dit lagere verbruik terug te zien in lagere elektriciteitskosten? Wat was het elektriciteitsverbruik (in MWh) van de lantarenpalen in 2018, 2019 en 2020?

Vraag 6
Aansluitend op vraag 5, wat waren de elektriciteitskosten van de Nissewaard straatverlichting in 2018, 2019 en 2020?

Vraag 7
Aansluitend op vraag 6, wat waren de onderhoud en beheerkosten (inclusief vervanging door verkeersschade) in 2018, 2019 en 2020?

Vraag 8
Aansluitend op vraag 7, hoeveel lantarenpalen zijn er door verkeersschade vervangen in 2018, 2019 en 2020?

Vraag 9
Als er dan toch onderzoek naar en vervanging van de schakelmodules van de straatverlichting gaat plaatsvinden, zou het dan wellicht verstandig zijn om er intelligente schakelmodules in te zetten, zodat iedere lantarenpaal op basis van een ID aan, uit en wellicht gedimd kan worden? Straatverlichting staat soms uren voor niets aan. Aan, uit en eventueel dimmen kan op basis van detectiesensoren.

En gaat over tot de orde van de dag.

PVV Nissewaard