PVV stelt schriftelijke vragen betreffende EVIDES zonnepaneelpark Berenplaat

2 april 2021 0 Door pvvnissewaard

Klik hier voor de PDF versie.

Vragen betreffende Zon op Berenplaat

Geacht College,

Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard wil de fractie van de PVV graag de volgende vragen voorleggen.

Inleiding
Afgelopen raadsvergadering 31 maart 2021 stond een memo intentieovereenkomst Zon op Berenplaat op de LIS. Drinkwaterbedrijf Evides heeft de gemeente gevraagd hoe we tegen het ontwikkelen van een zonnepark op het spaarbekken Berenplaat aankijken. Tevens wordt in de overeenkomst genoemd, dat Evides gezamenlijk met de ontwikkelaar en de gemeente Nissewaard de mogelijkheden zal verkennen om inwoners / lokale ondernemers financieel mee te laten profiteren van het project.

De PVV-fractie zou graag de volgende vragen beantwoord willen hebben.

Vraag 1
Hoeveel energie wenst Evides met dit zonnepark op te wekken? Graag het piekvermogen (kWh) en de verwachte jaaropbrengst (MWh).

Vraag 2
Hoeveel elektrische energie (MWh) gebruikt het Evides spaarbekken Berenplaat jaarlijks?

Vraag 3
Wat voor stroomaansluiting heeft Evides Berenplaat en kan deze de hoeveelheid aan het net terug geleverde piekstroom wel aan?

Vraag 4
Biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid voor een elektriciteitscentrale of moet het betreffende bestemmingsplan worden aangepast?

Vraag 5
Het is aannemelijk dat er voor een energiecentrale een vergunning nodig is, wat is de status daarvan?

Vraag 6
Is er de mogelijkheid zienswijzen in te dienen tegen wijziging bestemmingsplan en vergunning?

Vraag 7
Is er al een tender (aanbesteding) uitgeschreven waar zonnepaneelleveranciers op in kunnen schrijven?

Vraag 8
Is er al een tender (aanbesteding) uitgeschreven waar exploitanten op in kunnen schrijven?

Vraag 9
Aan dit soort RES projecten wordt vaak (Europese) subsidie gegeven. Wie is de subsidieverstrekker en wie de subsidieontvanger?

Vraag 10
Er wordt gevraagd naar participatie van inwoners / lokale ondernemers. Aan welke vorm wordt er gedacht? (er is wellicht een soortgelijke participatie op Sporthal Maaswijk)

Vraag 11
Draagt de gemeente Nissewaard nog ergens risico inzake planschade of schade aan de zonnepaneelinstallatie?

Vraag 12
Kost of verdient de gemeente Nissewaard nog iets aan dit project?

Vraag 13
Kan het betreffende zonnepark negatieve effecten veroorzaken op natuur, omwoners en drinkwaterkwaliteit?

En gaat over tot de orde van de dag

PVV Nissewaard