Zienswijze voorbeeld tegen NRD Windmolenpark Brielse Maasdijk – Spijkenisse (Noord), Hoogvliet West en Geervliet

Zienswijze voorbeeld tegen NRD Windmolenpark Brielse Maasdijk – Spijkenisse (Noord), Hoogvliet West en Geervliet

15 februari 2021 1 Door pvvnissewaard

De Gemeente Nissewaard is van plan om een windmolenpark (minimaal 18 MW) toe te staan op de Plaatweg en Brielse Maasdijk tot aan Geervliet.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) doet een voorstel hoe dit gerealiseerd kan worden.
Op bladzijde 36 van de NRD staat het nog te doorlopen proces.
Inwoners Nissewaard en Hoogvliet kunnen op 3 momenten zienswijzen indienen. Na de NRD, MER en ‘Bestemmingsplan en Vergunning’.

Spijkenisse (Noord), Hoogvliet West en Geervliet gaan hinder ervaren van de zeer grote windmolens. Het betreft (laagfrequent) geluid, gesuis, geluidsreflecties, aantasting zicht en licht, reflecties in ramen en speciaal voor Hoogvliet West en Geervliet slagschaduw.
Bezoek Heenvliet of Geervliet eens, dan weet u wat windmolens betreft, wat u niet wilt. En die windmolens staan dan nog aan de overkant van het kanaal.

U kunt vanaf nu tot en met dinsdag 23 maart 2021 een zienswijze indienen tegen realisatie van dit windmolenpark zoals in de NRD beschreven en deze sturen aan DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. Adviesloket Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 843, 3100 AV Schiedam onder vermelding van Zienswijze Windpark Brielse Maasdijk. Of een e-mail zenden aan zienswijze@dcmr.nl onder vermelding van Zienswijze Windpark Brielse Maasdijk.

Als u op één van de onderstaande links klikt krijgt u een voorbeeld zienswijze. Het ZIP bestand bevat alle benodigde bestanden (o.a. ook aankondiging in Staatscourant).

ZIPPDFMS WordOTDNRD

Hier is in-line een voorbeeld van een zienswijze tegen deze plannen zoals in de NDR wordt beschreven:

<< uw woonplaats >>, << datum van verzending >>

Aan DCMR Milieudienst Rijnmond
t.a.v. Adviesloket Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 843
3100 AV Schiedam

Betreffende: Zienswijze Windpark Brielse Maasdijk
Referentie: NRD Versie H – D10019089:38, 15 januari 2021
Gemeenteblad van Nissewaard 2021, 39709, 9 februari 2021
Staatscourant 2021, 7149, 9 februari 2021

Geachte heer/mevrouw,

<< Hier beschrijft u, dat u bij deze uw zienswijze kenbaar maakt met betrekking tot Windpark Brielse Maasdijk te Spijkenisse zoals beschreven in de NRD en aangekondigd in Staatscourant en Gemeenteblad Nissewaard. {Ter info: Een zienswijze is hoe u er tegen aan kijkt of hoe u het ziet.} >>

<< Als u namens een ander of groep deze zienswijze indient, beschrijft u dat hier en meldt dat u daar voor gemachtigd bent, of te wel toestemming van deze persoon of groep hebt. >>

<< Hier gaat u uw bezwaren en tekortkomingen beschrijven. Als dat er heel veel zijn, kan u de onderwerptitels hier benoemen en naar de bijlage verwijzen, waar deze bezwaren en tekortkomingen in detail worden beschreven. U kan denken aan maatschappelijke, technische, overlastgevende, financiële en milieu zaken. >>

<< Hier beschrijft u, dat uw bezwaren en tekortkomingen tegen het {kies initiatief of project} Windpark Brielse Maasdijk aanpassing van de plannen nodig zijn of dat u zelfs het plangebied ongeschikt verklaart voor realisatie en dat pogingen tot (deel)realisatie ernstige negatieve gevolgen zullen hebben. U verzoekt dan ook bij heroverweging uw zienswijze mee te nemen of zelfs geen medewerking te verlenen aan dit {kies initiatief of project} >>

<< U kan hier eventueel om een ontvangstbevestiging vragen. >>

<< Zet hier uw groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijk groet, hoogachtend, bij voorbaat dank of dank voor verwerking >>

<< Bij een brief hier ondertekenen, bij een email is dat lastiger of kan achterwege worden gelaten. >>

<< Vermeld hier uw, naam, evt. belangenorganisatie, adres, postcode plaats, evt. e-mailadres en telefoonnummer(s) >>

<< Als er een bijlage is: Bijlage: Onderbouwing van de genoemde bezwaren en tekortkomingen >>