PVV Verkiezingsprogramma 2021-2025. Het gaat om u. Deel 7 – Uw woning en mobiliteit

PVV Verkiezingsprogramma 2021-2025. Het gaat om u. Deel 7 – Uw woning en mobiliteit

26 februari 2021 0 Door pvvnissewaard

Klik voor het gehele PVV verkiezingsprogramma 2021-2025 in PDF.

INHOUD
Voorwoord
Uw Nederland
Uw cultuur en tradities
Uw zorg
Uw veiligheid
Uw economie, inkomen en pensioen
Uw woning en mobiliteit
Uw democratie en rechtstaat
Uw klimaatrealisme
Uw dieren, boeren en vissers
Uw onderwijs
Uw defensie en buitenland
Uw geld

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Als u stemgerechtigd bent, gaat u bepalen hoeveel zetels een politieke partij gaat krijgen. De grootste partij heeft vervolgens de eer om coalitie-onderhandelingen te mogen voeren. Er wordt dan gekeken welke partijen de komende 4 jaar op basis van een regeerakkoord gaan samenwerken.
Het is van groot belang dat de PVV de grootste partij van Nederland wordt, want eenmaal in de coalitie kunnen we een groot deel van ons verkiezingsprogramma verwezenlijken.

In dit deel tonen we: Uw woning en mobiliteit

Wonen is een grondrecht – maar een fatsoenlijk, betaalbaar dak boven je hoofd is allang niet meer vanzelfsprekend in Nederland. De woningmarkt is een puinhoop. En die puinhoop is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Het woningtekort is inmiddels opgelopen naar meer dan 330.000. De woningen die nog wél beschikbaar zijn, zijn voor een doorsnee Nederlands gezin vaak onbetaalbaar: koop- en huurprijzen zijn naar recordhoogte gestegen. De woningnood is een wooncrisis geworden, mede veroorzaakt door het opengrenzenbeleid van de afgelopen jaren.

Want wie géén last hebben van de wooncrisis, zijn asielzoekers. Allemaal willen ze een woning. En die hebben ze gekregen ook – mét voorrang.

Terwijl Nederlanders steeds langer op de wachtlijst moeten staan, zijn er in tien jaar Rutte meer dan 110.000 sociale huurwoningen toegewezen aan asielzoekers. In die woningen hadden ook 110.000 Nederlandse gezinnen kunnen wonen! Nederlanders worden in hun eigen land keihard gediscrimineerd ten gunste van gelukzoekers die hier niet thuishoren. Dit moet stoppen. De PVV kiest wél voor Nederlanders: ónze woningen voor ónze mensen!

Terwijl provincies en gemeenten zijn verzand in bureaucratie, procedures en eindeloze discussies over waar wel en waar niet gebouwd mag worden, moet de regie over de woningbouw weer terug naar het Rijk: er komt een minister van Wonen die de Nederlanders op nummer één zet. Een minister die zorgt voor woningen in plaats van windturbines.

Voor Nederlanders moeten er snel méér woningen worden bijgebouwd: méér sociale huurwoningen, méér middenhuur-woningen en méér koopwoningen – voor starters, gezinnen en ouderen. Gemeenten moeten meer én sneller nieuwe bouwgrond beschikbaar stellen en bouwvergunningen verstrekken – niet alleen in de stad, maar ook daarbuiten.

Door incapabele overheden is de woningbouw de afgelopen jaren ernstig getraineerd. De ‘stikstofcrisis’, die helemaal geen crisis was en is, heeft de wooncrisis dramatisch verergerd. Hetzelfde geldt voor de veel te strenge PFAS-regeltjes, waardoor een groot deel van de woningbouw stil kwam te liggen. De PVV gaat dat anders en vooral beter doen: belemmerende regelgeving rond stikstof en PFAS gaat direct van tafel – net als doorgeslagen regeltjes over geluid, lucht, milieu, verduurzaming en klimaat. Want hoe meer regels, hoe langer de woningbouw duurt én hoe duurder het wordt.

Wonen moet weer betaalbaar worden. Huurders hebben huurverhoging na huurverhoging voor hun kiezen gekregen. Voordat de coronacrisis uitbrak, zaten al 800.000 huurders financieel klem. Ondanks dat is vorig jaar, midden in de crisis, de hoogste huurverhoging in zes jaar tijd doorgevoerd! Dat is onbegrijpelijk, schandalig en onverantwoord. Wij gaan de huren nu eindelijk fors verlagen.

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor onze vrijheid. Daarom wil de PVV mobiliteit beschikbaar en betaalbaar houden. Zowel het openbaar vervoer als de eigen auto zijn belangrijk voor iedereen. Het openbaar vervoer en autorijden moeten betaalbaar blijven.

De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel voor veel mensen. De PVV is tegen rekeningrijden. De PVV wil dat er blijvend wordt geïnvesteerd in goede en veilige wegen. Nederland heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van goede infrastructuur en dat vindt de PVV belangrijk, ook in de toekomst.

De PVV wil voor u:

 • Géén woningen voor statushouders: ónze woningen voor ónze mensen!
 • De regie over de woningbouw moet terug naar het Rijk: er komt een minister van Wonen
 • Gemeenten moeten meer én sneller nieuwe bouwgrond beschikbaar stellen en bouwvergunningen verstrekken; provincies moeten nieuwbouw niet dwarsbomen maar faciliteren
 • Méér sociale huurwoningen bouwen
 • Méér middenhuur-woningen bouwen; de huurprijs reguleren zodat middenhuur echt middenhuur blijft
 • Méér koopwoningen bouwen – voor starters, gezinnen en ouderen
 • Niet alleen in de stad bouwen, maar ook daarbuiten
 • Stoppen met doorgeslagen, belemmerende regeltjes rond stikstof, PFAS, geluid, lucht, milieu, duurzaamheid, klimaat etc.
 • Lagere huren
 • Handen af van de hypotheekrenteaftrek
 • Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen
 • Beschadigde huizen van Groningse aardgasgedupeerden herstellen en versterken; Groningers volledig schadeloosstellen
 • Permanente bewoning van vakantiehuizen mogelijk maken
 • Autorijden moet betaalbaar zijn, géén rekeningrijden
 • Maximumsnelheid op snelwegen verhogen naar 140 km/h
 • Blijven investeren in nieuwe en veilige wegen

Geert Wilders
Voorzitter Partij voor de Vrijheid