PVV Verkiezingsprogramma 2021-2025. Het gaat om u. Deel 6 – Uw economie, inkomen en pensioen

PVV Verkiezingsprogramma 2021-2025. Het gaat om u. Deel 6 – Uw economie, inkomen en pensioen

9 februari 2021 0 Door pvvnissewaard

Klik voor het gehele PVV verkiezingsprogramma 2021-2025 in PDF.

INHOUD
Voorwoord
Uw Nederland
Uw cultuur en tradities
Uw zorg
Uw veiligheid
Uw economie, inkomen en pensioen
Uw woning en mobiliteit
Uw democratie en rechtstaat
Uw klimaatrealisme
Uw dieren, boeren en vissers
Uw onderwijs
Uw defensie en buitenland
Uw geld

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Als u stemgerechtigd bent, gaat u bepalen hoeveel zetels een politieke partij gaat krijgen. De grootste partij heeft vervolgens de eer om coalitie-onderhandelingen te mogen voeren. Er wordt dan gekeken welke partijen de komende 4 jaar op basis van een regeerakkoord gaan samenwerken.
Het is van groot belang dat de PVV de grootste partij van Nederland wordt, want eenmaal in de coalitie kunnen we een groot deel van ons verkiezingsprogramma verwezenlijken.

In dit deel tonen we: Uw economie, inkomen en pensioen

De coronacrisis heeft een enorme impact op miljoenen Nederlanders en op de economie. Werknemers moeten vrezen voor hun baan of zijn die al kwijtgeraakt. Zelfstandigen worden in de steek gelaten. Hardwerkende ondernemers moeten hun winkel of restaurant van de ene op de andere dag sluiten. Een directe oorzaak van zwalkend kabinetsbeleid, en de gevolgen zullen nog jarenlang voelbaar zijn.

De beschikbare steun compenseert bij lange na niet de enorme financiële schade die is opgelopen. Voor de PVV is dit onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat de overheid een ondernemer verplicht om zijn levenswerk te stoppen maar vervolgens niet adequaat compenseert. Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werknemers financieel worden geholpen. Bij 100% sluiten, 100% vergoeding voor de kosten. Voor wie onverhoopt zijn baan verliest, blijven de WW en ontslagbescherming onaangetast. Met het invoeren van tewerkstellingsvergunningen beperken we de instroom van Polen, Bulgaren en Roemenen.

Het is van het grootste belang om Nederland uit deze crisis te helpen. Want we staan er niet goed voor. Ook voordat de coronacrisis toesloeg, hadden veel Nederlanders moeite om het hoofd boven water te houden door de almaar oplopende vaste lasten. Mark Rutte beloofde de afgelopen jaren koopkrachtverbetering: Nederlanders zouden er fors op vooruit gaan. Maar het bleken keer op keer leugens te zijn. Heel veel gewone Nederlanders weten vaak niet meer hoe ze aan het eind van de maand de boodschappen, de huur en de zorgkosten moeten betalen. Laat staan hoe ze financiële klappen moeten opvangen.

Daar kunnen de dik betaalde politici in Den Haag zich vaak niets bij voorstellen. Die weten niet hoe het is om iedere week weer te moeten kiezen tussen boodschappen kopen of rekeningen betalen. Of om slapeloze nachten te hebben omdat je niet weet of je nog wel in je huis kunt blijven wonen. Het is aan de orde van de dag. Maar er is niets gedaan om de koopkracht van Nederlanders echt te verbeteren. Nederlanders moeten meer te besteden hebben. Daarom verlagen wij de huren, verlagen wij de energierekening en schaffen wij het eigen risico in de zorg af. Ook draaien wij de btwverhoging op boodschappen terug. Dat merken mensen direct in de portemonnee.

Nederlanders zijn in tien jaar Rutte keihard in de steek gelaten. Het geld gaat ieder jaar met miljarden euro’s naar Brussel en Afrika. De aanval op onze sociale zekerheid is schokkend. Meer dan de helft van de bijstandsuitkeringen gaat naar niet-westerse allochtonen. Dat alleen kost al 3 miljard euro per jaar. En ondanks al dat geld blijven veel niet-westerse allochtonen Nederland belazeren. Er is sprake van massale fraude en misbruik met de bijstand. Zoals een fors aantal Turken en Marokkanen die profiteren van onze uitkeringen en ondertussen volop huizen en appartementen bezitten in het buitenland. Deze fraudeurs komen daar vaak ongestraft mee weg. Verschrikkelijk. Het laat duidelijk zien dat Nederland niet een verzorgingsstaat kan zijn en ook een immigratieland. We moeten kiezen. De PVV kiest 100% voor het beschermen van onze
Nederlandse verzorgingsstaat.

Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld. De pensioenfondsen hebben ruim 1.600 miljard euro in kas en behalen al jaren goede rendementen. Maar omdat ze gedwongen worden om zich arm te rekenen met een onrealistische en rigide rekenrente blijft de discussie over de toekomst van de pensioenen maar doorgaan. Het tast ondertussen het vertrouwen in ons pensioenstelsel onnodig aan. Dit moet stoppen. Wij willen niet dat pensioenen minder zeker worden en afhankelijker zijn van beursresultaten. De voorgestelde afbraak van ons pensioenstelsel moet dus van tafel.

De PVV wil geen nieuw pensioenstelsel maar het huidige behouden en verbeteren waar nodig is. We moeten daarbij alles doen om pensioenkortingen te voorkomen en indexeren weer sneller mogelijk te maken. Door het invoeren van een reële rekenrente beschermen wij de belangen en opgebouwde pensioenrechten van werkenden en gepensioneerden. De PVV wil dat Nederlanders zich niet langer zorgen hoeven te maken over hun oude dag. De pensioenleeftijd gaat daarom terug naar 65 jaar en mensen met een zwaar beroep zoals bouwvakkers en stratenmakers kunnen na 40 jaar werken met pensioen.

De PVV wil voor u:

 • Verlagen btw op boodschappen
 • Verlagen energierekening
 • Verlagen huren
 • Verhogen minimumloon
 • Geen aantasting WW en ontslagvergoeding
 • AOW-leeftijd op 65
 • Zware beroepen mogelijkheid na 40 jaar werk met pensioen
 • Behoud huidig pensioenstelsel
 • Aanpassen rekenrente, pensioenkortingen voorkomen en indexering mogelijk maken
 • Tegengaan doorgeschoten flexibilisering arbeidsmarkt
 • Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen
 • Sociaal en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking beschermen
 • Invoering tewerkstellingsvergunningen
 • Bestrijden uitkeringsfraude
 • Geen uitkeringen voor statushouders

Geert Wilders
Voorzitter Partij voor de Vrijheid