PVV Nissewaard roept op tot zienswijze indienen Windmolenpark Spijkenisse Noord

PVV Nissewaard roept op tot zienswijze indienen Windmolenpark Spijkenisse Noord

6 februari 2021 3 Door pvvnissewaard

PVV Nissewaard roept inwoners op een zienswijze in te dienen tegen de plannen van de gemeente om 18 Megawatt aan windmolens aan de Brielse Maasdijk en de Plaatweg te realiseren. Dit kan door het zenden van een e-mail aan zienswijze@dcmr.nl onder vermelding van zienswijze Windpark Brielse Maasdijk. Of per post door een brief met reactie te zenden aan DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. Adviesloket Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 843, 3100 AV Schiedam o.v.v. zienswijze Windpark Brielse Maasdijk.

Impact
Onderstaand plaatje toont de benodigde ruimte indien windmolenpark Spijkenisse Noord voorzien wordt van 2MW type windmolens. Deze hebben een hoogte van 150 meter, moeten op 500 meter afstand van elkaar staan en veroorzaken, volgens de nieuwe normen, tot 1200 meter overlast. Een rood lijntje is 1200 meter. Ondanks dat hier 7 startpunten worden aangegeven, kunnen er op de 2,5 km maar 5 molens van het type 2MW staan. Links zie je de afstand tot Geervliet, rechts tot Hoogvliet. Zoals te zien, valt heel Spijkenisse Noord in het overlastgevende gebied.

Onderstaand plaatje toont de benodigde ruimte indien windmolenpark Spijkenisse Noord voorzien wordt van 3MW type windmolens. Deze hebben een hoogte van 180 meter, moeten op 600 meter afstand van elkaar staan en veroorzaken, volgens de nieuwe normen, tot 1440 meter overlast. Een paars lijntje is 1440 meter. Er kunnen op de 1,8 km 3 molens van het type 3MW staan. Links zie je de afstand tot Geervliet, rechts tot Hoogvliet. Zoals te zien, valt ruim Spijkenisse Noord (incl. haventje) in het overlastgevende gebied.

Hier bovenstaande berekeningen zijn gemaakt door PVV Gemeenteraadslid ingenieur F.W.O. van Boven.

Regionaal beleid
Momenteel is er in het kader voor invulling van de landelijke doelen uit het klimaatakkoord een zoekopgave gaande, hoe regio’s gezamenlijk invulling kunnen geven aan die doelen.
Binnen die regio’s onderhandelen wethouders over de eventuele locaties.

Uiteindelijk is het niet aan de lokale RES om exact te bepalen waar windturbines komen. Windmolens mogen alleen maar komen op gebieden, aangewezen door de provincie.
Dit moet middels een wijziging van de verordening ruimte.
Deze wijziging moet altijd worden vastgesteld door Provinciale Staten.

Kritische vragen door provinciale fracties
Op dit moment hebben diverse partijen kritische vragen gesteld over de plannen aan de Brielse Maasdijk en de Plaatweg en er is al te kennen gegeven dat een aantal partijen tegen de wijziging van de verordening zullen stemmen.
Meerdere regio’s zijn aan het kijken wat ze willen en het is uiterst belangrijk te weten, dat de provincie nog geen concreet verzoek heeft ontvangen. Er zijn indertijd slechts afspraken gemaakt in de regio strategie, er wordt nog onderhandeld en er kunnen dus nog zaken gewijzigd worden.

Onacceptabel
Zo wil de PVV dat de situatie beoordeeld wordt naar de tegenwoordige normen en niet naar de normen van 2017. Inmiddels is er veel wetenschappelijk onderzoek geweest naar o.a. geluidsfrequentie en afstand van woningen tot de windmolens. Maar in plaats dat de wethouder hier zich in verdiept, beschuldigt hij de PVV en Nissewaard Lokaal van het delen van onjuiste en ongefundeerde informatie, die de beeldvorming negatief beïnvloedt. De PVV vindt de uitlatingen, die wethouder Bal in een filmpje heeft gemaakt, onacceptabel en wil, dat de wethouder deze woorden terug neemt.

Fotomanipulatie
Tevens is er tegen NPO 1 beweerd, dat een raadslid een foto van een windmolen heeft gemanipuleerd. De PVV zou hier graag de bewijzen van zien en heeft de NPO inmiddels uitgenodigd de situatie met eigen ogen te aanschouwen.
Artikelfoto is genomen vanaf de begraafplaats Heenvliet Zuidwest.