PVV Verkiezingsprogramma 2021-2025. Het gaat om u. Deel 4 – Uw zorg

PVV Verkiezingsprogramma 2021-2025. Het gaat om u. Deel 4 – Uw zorg

29 januari 2021 0 Door pvvnissewaard

Klik voor het gehele PVV verkiezingsprogramma 2021-2025 in PDF.

INHOUD
Voorwoord
Uw Nederland
Uw cultuur en tradities
Uw zorg
Uw veiligheid
Uw economie, inkomen en pensioen
Uw woning en mobiliteit
Uw democratie en rechtstaat
Uw klimaatrealisme
Uw dieren, boeren en vissers
Uw onderwijs
Uw defensie en buitenland
Uw geld

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Als u stemgerechtigd bent, gaat u bepalen hoeveel zetels een politieke partij gaat krijgen. De grootste partij heeft vervolgens de eer om coalitie-onderhandelingen te mogen voeren. Er wordt dan gekeken welke partijen de komende 4 jaar op basis van een regeerakkoord gaan samenwerken.
Het is van groot belang dat de PVV de grootste partij van Nederland wordt, want eenmaal in de coalitie kunnen we een groot deel van ons verkiezingsprogramma verwezenlijken.

In dit deel tonen we: Uw zorg

Onze zorg is goud waard. De zorg is onderdeel van onze verzorgingsstaat die door onze ouders en grootouders met bloed, zweet en tranen is opgebouwd. Niemand wil ziek worden of gezondheidsklachten krijgen, maar vroeg of laat krijgt iedereen daar toch mee te maken. Er liggen grote uitdagingen voor ons, maar we mogen niet opgeven. Het is nu tijd om te investeren in onze zorg.

Zorg is mensenwerk. Mensen die in de zorg werken zorgen ervoor dat we weer beter worden als we ziek zijn. Ze komen bij ons thuis als we verzorging nodig hebben na een operatie. Ze verplegen onze ouderen in onze verpleeghuizen. Ze halen ons op met de ambulance in geval van nood. Ze regelen dat alles goed verloopt of bieden een luisterend oor. Hiervoor verdienen ze niet alleen alle lof, maar ook een forse, structurele loonsverhoging.

De werkdruk in de zorg is al te hoog en er zijn door de vergrijzing ook nog eens heel veel extra medewerkers nodig, terwijl het nu al moeilijk is om nieuwe collega’s te vinden. Daarom willen we dat de mensen die nu al in de zorg werken meer tijd krijgen om hun werk te doen. In de verpleeghuizen zijn medewerkers bijvoorbeeld een derde van hun tijd kwijt aan administratie en in sommige ziekenhuizen werken meer mensen die geen contact hebben met patiënten dan wel. We willen er een heilige plicht van maken dat administratie wordt geautomatiseerd, gestandaardiseerd of afgeschaft. Zodat zorgmedewerkers steeds meer tijd krijgen om dat te doen waarvoor ze zijn aangenomen: zorgen voor mensen.

Niemand gaat meer uren werken als dat niet meer oplevert. We willen dat het makkelijker wordt om meer uren te werken en daar een betere beloning aan over te houden. We willen dat er een voltijdbonus komt en dat overheadmedewerkers met behoud van salaris weer op de werkvloer kunnen gaan werken. Dit willen we op vrijwillige basis bereiken. Uiteindelijk gaat het erom dat de werkdruk voor iedereen afneemt en dat er voldoende collega’s zijn.

Het aantal 75-plussers verdubbelt de komende twintig jaar en hun zorgvraag ook. Het is daarom van belang dat we investeren in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisendehulpposten. Specialisten die voor zichzelf willen beginnen in een wijk, moeten niet dwarsgezeten worden door het ziekenhuis waar ze eerder werkten. Streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen moeten niet langer elkaars concurrenten zijn.

Daarnaast ligt er een duizelingwekkende bouwopgave. Er zijn tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken nodig en we hebben tienduizenden nieuwe aangepaste woningen nodig voor al die ouderen die thuis blijven wonen en slechtziend of slecht ter been worden. We hebben een minister voor ouderenhuisvesting nodig om ervoor te zorgen dat het niet bij plannen maken blijft. Want uiteindelijk kan niemand zonder een dak boven zijn hoofd en al helemaal niet als je oud en afhankelijk van anderen bent geworden.

Mensen die zorg voor iemand anders of voor zichzelf regelen, lopen tegen een muur van regels op. Het is van belang dat de ouderenzorg weer in één wet geregeld wordt in plaats van in de huidige vier. Hetzelfde geldt voor mensen met een beperking die ze hun leven lang houden. We willen dat ze niet meer voortdurend te maken krijgen met herbeoordelingen en doorgeschoten verantwoording.

De werkdruk in onze verpleeghuizen is nog steeds te hoog. We willen ervoor zorgen dat we de handen van de medewerkers vrijspelen, zodat ze voor onze ouderen kunnen zorgen. Wassen, aankleden, haren kammen, tanden poetsen, eten geven, wonden verzorgen of een praatje maken, het is allemaal mensenwerk. Daar moet je wel de tijd voor hebben.

Het zal nog jaren duren voordat onze ziekenhuizen weer kunnen draaien op het niveau van voor corona. Het is van belang dat als we nog een keer te maken krijgen met een pandemie of met een ramp of terreuraanslag van deze omvang, dat we dan veel langer onze reguliere zorg kunnen vrijspelen, zodat de zorg voor mensen met andere ziektes zoals bijvoorbeeld hartfalen, kanker of pijn ongehinderd door kan gaan.

We willen daarom een crisisreserve aanleggen van reserveverpleegkundigen, reserve artsen, reserve ondersteuners, reservebedden, reserve apparatuur en reserve gebouwen. Pas als de crisisreserve overloopt, komen de ziekenhuizen in beeld. Daarnaast willen we beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en apparatuur in eigen beheer maken, zodat ze niet zomaar verkocht kunnen worden aan het buitenland en we ons daarna voor zulke belangrijke spullen moeten begeven op een internationale markt van zwendel en woekerprijzen.

Dan de zorgkosten. Natuurlijk zijn wij niet voor oplopende zorgkosten, immers wie ziek is betaalt het meeste voor de zorg, maar de vele paniekverhalen over alsmaar oplopende zorgkosten zijn onwaar. Een groeiende economie vangt stijgende zorgkosten op en is daarmee de beste remedie om de zorg betaalbaar te houden. Dat is de afgelopen jaren dan ook goed gelukt. De economie zal de komende jaren nodig hebben om te herstellen van de coronacrisis, het is daarom zaak onze zorg in de benen te houden en niet erop te besparen.

Onze alleroudsten hebben ons land opgebouwd. Zij verdienen het dat wij nu goed voor hen zorgen.

De PVV wil voor u:

 • Zorg moet een nationale topprioriteit worden
 • Forse, structurele salarisverhoging
 • Tienduizenden extra zorgmedewerkers
 • Administratie automatiseren, standaardiseren of afschaffen
 • Administratie schrappen door één tarief in thuiszorg en verpleeghuis
 • Meer uren werken moet lonen
 • Voltijdbonus voor zorgmedewerkers
 • Met behoud van salaris weer op de werkvloer werken
 • Investeren in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisendehulpposten
 • Geen concurrentie meer tussen streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen
 • Geen concurrentiebeding meer voor specialisten die een kliniek in een wijk beginnen
 • Tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken
 • Tienduizenden nieuwe ouderenwoningen
 • Minister voor ouderenhuisvesting die de enorme bouwopgave waarmaakt
 • Vereenvoudigen regelen van zorg. Ouderenzorg in één wet
 • Zorg voor mensen met een levenslange beperking regelen in één wet
 • Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen
 • Crisisreserve aanleggen in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag
 • Voldoende beschermingsmiddelen en apparatuur in eigen land maken en beheren
 • Géén vaccinatieplicht. Géén drang of dwang
 • Afschaffen eigen risico voor iedereen
 • Behoud zorgtoeslag voor lagere inkomens
 • Verbod op winstuitkering

Geert Wilders
Voorzitter Partij voor de Vrijheid