Woningbouw Heenvliet toch mogelijk

3 november 2020 0 Door pvvnissewaard

Burgerparticipatie
De nieuwe omgevingswet maakt het mogelijk dat inwoners van een gemeente met ideeën mogen komen. Wanneer breed gedragen en goed onderbouwd moet de gemeente met het plan aan de gang.
In Heenvliet is zo’n initiatief gestart.

Tekort aan betaalbare senioren- en starterswoningen
Waar in Zuidland volop gebouwd wordt, zit de woningbouw in Heenvliet al jaren op slot. Jongeren willen maar al te graag een betaalbare woning en senioren willen wel kleiner gaan wonen, om zo hun woning door te geven aan gezinnen, maar deze woningen zijn er in Heenvliet nauwelijks.

Het plan zorgt voor betaalbare senioren- en starterswoningen
Een bekend Heenvliets architect vertelde PVV Nissewaard gemeenteraadslid Frank van Boven dat er wel degelijk bouwmogelijkheden zijn en dat in tegenstelling tot de gemeentelijke visie ook starterswoningen in Heenvliet nodig zijn.
Het plan is om sporthal en scholencomplex te verplaatsen naar het zuid-oostelijke voetbalveld, waar nu het Medisch Centrum Heenvliet is.
Het Medisch Centrum verhuist uiteindelijk naar het zuid-westelijke voetbalveld, waar ook winkelcentrum en fietsenhandel gaan komen.
Samen met de vrijgekomen tennisvelden, omdat deze naar Zuidland gaan, komt er een grote oppervlakte vrij, die voor de benodigde senioren- en starterswoningen kan worden gebruikt.
Het plan is al bij Wethouder Igor Bal bekend.

Wat kunnen en willen we met het zuid-oostelijke voetbalveld doen?
Die vraag staat al een tijd uit en we hebben al veel suggesties ontvangen. Het gebied heeft een groenbestemming, ligt aan de Groene Kruisweg, heeft oostelijke buren aan de Stationsweg en ligt ook nog eens in de kasteelbiotoop van Ravensteijn. Dit laatste punt kan een belemmering geven. Ridders, kastelen, sport, een mogelijke attractie en educatie passen goed samen. En uiteraard moeten de bomen blijven en moet meer groenvoorziening worden bewerkstelligd.

Scholencomplex en sporthal verhuizen

Door lichte hoogbouw (begane grond, 1e en 2e verdieping) worden er 6 x 3 = 18 lokalen/ruimten gerealiseerd (zie 3D-tekening).
De ruimte die hierdoor overblijft kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een mini sportveld met tribune, die tevens als fietsenstalling dient. Zeker in Corona-tijd zal zo’n buitenfaciliteit maar al te graag gebruikt worden.
Er is in het huidige oostelijke schoolgebouw een bibliotheek en (cultuur)activiteiten. Deze kunnen in de nieuwe opzet mee verhuizen.
Qua verkeersveiligheid is het een verademing, want nu is er op de Bloemendaele slechts één auto breed aan ruimte en geen parkeerplaatsen.
Een school brengt door onder andere spelende kinderen wel enig geluidsoverlast met zich mee. Het complex is daarom zo ver mogelijk van de bewoners Stationsweg geplaatst, met een sporthal er tussen en een hierna te benoemen oostelijk gebied met waarschijnlijk veel bomen.

Het oostelijke gebied

Het oostelijke gedeelte van het sportveld aan de Groene Kruisweg heeft eveneens een groenbestemming en ligt in de kasteelbiotoop van Ravensteijn. Omdat er een sportveld was, ligt het voor de hand om iets sportiefs te doen. Nissewaard heeft nauwelijks tot geen attracties. Er ligt hier dus een kans.
We horen graag van u of u ideeën hebt. U mag zelfs het sport en scholencomplex anders voorstellen. Als u ideeën naar info@pvvnissewaard.nl mailt, dan zorgen wij er voor dat het op deze pagina komt en dat de Wethouder wordt ingelicht.

Ideeën oostelijk gebied
1. Parkje met veel bomen
2. Mountainbike parcours
3. Gecombineerd rolstoel-toegankelijk park met gescheiden mountainbike parcours met bruggetjes, tunnels en mogelijk mountainbike verhuur en horeca-gelegenheid bij de sporthal
4. Punt 3 met toevoeging Urban Sports Park (freerunning parkour) zie voorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=MzVOb95nehg
5. Manege
6. Hondenspeelveld
7. Hindernisbaan (wellicht ook parcours in de bomen) en recreatie speelveld