PVV Nissewaard is blij dat Wethouder Mijnans kostenreductie afvalverwerking realiseert

2 november 2020 0 Door pvvnissewaard

Ieder jaar zien we de kosten van afvalverwerking toenemen, dit jaar met 10%.

PVV Nissewaard heeft op 13 november 2019 de motie “Onderzoek naar kostenreductie afvalverwerking” ingediend.

Het verzoek van de motie was:
Te kijken naar alternatieven die tot vermindering van afvalverwerkingskosten leiden, zoals:

  • PMD en restafval niet meer door de burger te laten scheiden;
  • Alternatieve afvalverwerkingscontracten te onderzoeken of een all-in-one-contract te bewerkstelligen;
  • PMD bij hoogbouw direct naar een verwerker te brengen, die automatische afvalscheiders heeft;

De motie werd weggestemd, omdat de Wethouder de motie overbodig vond. De gemeente was er al mee bezig.

In de praktijk blijkt dat er veel PMD afval wordt afgekeurd, omdat er niet-PMD afval in wordt aangetroffen.
Het afval moet dan van de verwerker worden vervoerd en alsnog worden verbrand.
Het levert dan geen geld op, maar kost geld.

In de raadsvergadering van 14 oktober 2020 vroeg PVV Gemeenteraadslid Frank van Boven aan de wethouder:
“Wat hebben de afvalverwerkingsonderzoeken en onderhandelingen inmiddels opgeleverd? En willen we toch wel een kostenreductie afvalverwerking bewerkstelligen?”

Wethouder Mijnans antwoordde, dat er een aanzienlijke kostenreductie was gerealiseerd met betrekking tot het contract GFT afvalverwerking en dat er nog andere onderhandelingen liepen.
En ja, de gemeente wil kosten van afvalverwerking omlaag brengen.

Onlangs verscheen het artikel “Bewoners hoogbouw maken potje van afvalscheiding” in het AD, waarbij Wethouder Mijnans een proefproject aankondigt om het PMD afval van de hoogbouw bij de AVR in te leveren. De AVR verwerkt afval namelijk geheel automatisch, waarbij PMD en ander afval, automatisch wordt gescheiden. Restafval wordt verbrand en levert stoom, warmwater en elektriciteit op. Schadelijke gassen worden afgevangen en er komt alleen CO2 en waterdamp vrij. Zelfs de bodem-as wordt voor 97% in producten verwerkt.

Wethouder Mijnans is tevreden en zegt: “Het levert ons geld op!”.

PVV Gemeenteraadslid Frank van Boven zegt “De motie van 13 november 2019 was goed voorbereid. We hebben informatie ingewonnen en gesprekken gevoerd met afvalverwerker Barendrecht Alblasserwaard en Ridderkerk (BAR) en de Afvalverwerking Rijnmond (AVR). En nu maar eens afwachten hoeveel miljoen dit de Gemeente Nissewaard gaat besparen.”