Woensdag 14 oktober PVV Nissewaard online raadsvergadering

16 oktober 2020 0 Door pvvnissewaard

PVV fractievoorzitter Anita Verweij vroeg of het (tijdelijk) gratis parkeren in de parkeergarages op zondagen wellicht een aantrekkende werking kan hebben en dat deze Corona-maatregel om winkelpubliek te spreiden wellicht het tegenovergestelde zou bewerkstelligen.
En of het mogelijk is om deze maatregel ook na de Corona tijd voort te zetten om zo de door Corona-maatregelen getroffen ondernemers in het centrum te compenseren.
Wethouder Hamerslag antwoordde dat de zondagen relatief rustig zijn en dat hij geen pieken verwacht.
De tijdelijk maatregel kost veel geld en kan niet zomaar zonder begrotingswijziging worden verlengd. Het geld moet ergens vandaan komen. Nu komt het uit het Corona-fonds.
Ter info: Gratis parkeren is een punt uit het verkiezingsprogramma van PVV Nissewaard

PVV Gemeenteraadslid Gloria Molenaar vroeg of het aantal BOA’s in Nissewaard door middel van detachering of inleen uit andere regio’s (snel) kan worden opgeschaald, omdat door Corona II onze BOA’s zwaarder worden belast.
Burgemeester Foort van Oosten erkende de hogere werkdruk bij onze 16 BOA’s, maar zal in verband met budgetten en ook krapte bij andere regio’s geen gebruik maken van inleen en detachering. Wel is de Gemeente bezig met verschuiven van taken door inzet van gemeente-ambtenaren om zo meer tijd vrij te maken voor de BOA’s op straat.

PVV Gemeenteraadslid Frank van Boven vroeg of de belofte om kosten te reduceren in de alsmaar duurder wordende afvalverwerking, door contract-onderhandelingen en het duurzame omgekeerd inzamelen te heroverwegen, al iets hadden opgeleverd.
En of de Gemeente kostenreductie afvalverwerking toch belangrijk vindt.
Wethouder Mijnans verzekerde dat kostenreductie afvalverwerking zeker wordt nagestreefd, maar doordat de landelijke overheid belastingen op afval aanzienlijk heeft verhoogd, is het voorspelde voordeel van kostenreductie door omgekeerd inzamelen niet zichtbaar. Zonder omgekeerd inzamelen zouden de kosten afvalverwerking zelfs een miljoen hoger uitvallen. Over contracten is inderdaad onderhandeld. Contracten worden collectief ingekocht en door Europese regelgeving moeten ze worden aanbesteed.

Nissewaard Lokaal diende de motie Ja Ja sticker in, die door de coalitie (ONS, PvdA, VVD) aangevuld met D66 werd weggestemd.
Iedereen begrijpt dat een Ja Ja sticker met standaard als er geen sticker is, dat ongeadresseerd reclamewerk niet in de brievenbus mag worden gepost, veel papier, drukwerk, geld en zelfs CO2 bespaart.
Het argument dat de coalitie gebruikte, was dat met name onze ouderen het niet zouden begrijpen.
PVV Nissewaard vindt dit een denigrerend argument.
Het was typisch weer zo’n voorbeeld van tegen stemmen om tegen te stemmen. We hebben dit zelfde toneelstukje meegemaakt met de PVV motie dierenambulance op de busbaan, waar de coalitie (ONS, PvdA, VVD) ook tegen stemde.