Belachelijke verkiezingsstunt van GroenLinks

10 oktober 2020 0 Door pvvnissewaard

De verkiezingsbelofte van GroenLinks-leider Jesse Klaver om iedere jongere op zijn 18e verjaardag zonder verdere voorwaarden 10.000 Euro te geven is een heel slecht idee.

De heer Klaver heeft een obsessie voor gelijke kansen en vindt dat jongeren deze niet hebben. Hebben ouderen deze dan wel? Ondanks dat zij een leven lang gewerkt hebben, ondervinden vele van hen problemen en worden keer op keer financieel achtergesteld.
Denkt de heer Klaver nou echt dat jongeren het geld gaan gebruiken voor studie of een eigen bedrijf?
De meesten geven al aan te gaan feesten, reizen en drinken. Waar blijft de motivatie om een baan te zoeken en te gaan werken voor je geld, zoals onze ouderen dat gedaan hebben?
Zij zijn het, die het mogelijk gemaakt hebben, dat jongeren ├╝berhaupt kunnen en mogen studeren.

Terecht vreest Jesse Klaver, dat hij zonder het kopen van stemmen, het in maart volgend jaar niet gaat halen.
Wellicht verstandig dat de heer Klaver even artikel 126 van het Wetboek van Strafrecht er op na leest, anders kunnen we hem na de verkiezingen, maart 2021, in de gevangenis opzoeken.

Artikel 126 van het Wetboek van Strafrecht:
1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

Fractievoorzitter PVV Nissewaard Anita Verweij

Het artikel is door Groot Nissewaard overgenomen:
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/politiek/117403/-ingezonden-belachelijke-verkiezingsstunt-van-groenlinks

Het GroenLinks artikel:
https://nos.nl/artikel/2351456-groenlinks-startkapitaal-van-10-000-euro-voor-iedere-jongere.html?fbclid=IwAR19ytrHfxvwsBh2D7Q6ISz2k9ZRcTH8mASL2RjV5zFLjea9d8EZaRRGl58