Aan inwoners van Nissewaard

29 maart 2020 0 Door pvvnissewaard

Beste inwoners van Nissewaard,

Namens de fractie van de PVV willen wij jullie laten weten dat wij in deze, voor een ieder zo’n moeilijke en angstige tijd, niet zullen ingaan op onterechte beschuldigingen.
Hierop zit niemand te wachten.
Prioriteit is dat iedereen gezond blijft of weer wordt en elkaar, waar mogelijk, helpt.
Helaas hebben ook wij te maken gehad met door het virus getroffenen bij onze dierenvoedselbank en wij wensen hen hierbij veel sterkte toe.
Bijna alle fracties binnen Nissewaard hebben uitgesproken eenheid binnen de Gemeenteraad te willen uitstralen en zijn van mening dat politieke profilering in deze tijd absoluut niet past. Gelukkig houdt ook bijna iedereen zich hieraan.
Lieve mensen, blijf gezond of wordt weer gezond. Let op elkaar en help elkaar en dank aan allen, die dit al zolang doen.

Namens de fractie van de PVV,
Anita, Frank en Gloria