Gemeenteraad 4 maart 2020: 4 heel interessante punten!

6 maart 2020 0 Door pvvnissewaard

Afgelopen woensdag 4 maart 2020 hadden we gemeenteraadsvergadering.

Rondvraag betreffende het gevaar bij brand elektrische auto’s in gesloten ruimten zoals parkeergarages
PVV fractievoorzitter Anita Verweij vroeg of de wethouder op de hoogte is van het gevaar van brand door laden van elektrische auto’s in gesloten ruimten zoals bijvoorbeeld in de Stadhuisgarage.
Bij brand van een elektrische auto ontstaan er extreem hoge temperaturen en zeer giftige dampen, die niet alleen schadelijk zijn voor de mens, maar ook nog eens instortingsgevaar van het er boven gelegen gebouw oplevert. Het blussen van een elektrische auto duurt vele uren en de auto dient uiteindelijk 8 dagen onder water te worden gehouden in een waterbak.
Is daar bij de ambitie om het gemeentelijk wagenpark naar elektrisch te vervangen wel rekening mee gehouden?
Wethouder Hamerslag zou het te gaan uitzoeken.

Rondvraag betreffende preventief fouilleren bij de metrostations
PVV raadslid Gloria Molenaar vroeg de Burgemeester of het preventief fouilleren bij de metrostations een succes is of dat het juist als zeer zorgelijk gezien moet worden dat er bij de afgelopen preventieve fouilleeractie 7 van de 97 aangehouden mensen een mes bij zich hadden. Moet het werkgebied niet worden uitgebreid?
De Burgemeester antwoordde dat het woord succes niet passend is bij het zorgelijk feit dat er zoveel mensen, en dat zijn niet alleen jongeren, met een mes het openbaar vervoer in gaan. De verordening om preventief te fouilleren blijft dan ook voorlopig. Uitbreiding buiten de metrostationsgebieden is juridisch lastig te verwezenlijken en je moet er ook nog de politieagenten beschikbaar voor hebben.

Programmaplan Duurzaamheid 2020
Bij het agendapunt Programmaplan Duurzaamheid 2020 mochten alle fracties hun mening geven over het plan en uiteindelijk voor of tegen te stemmen. PVV raadslid Frank van Boven reageerde zeer kritisch op het plan. Wat klimaatadaptatie betreft prima, want we krijgen nou eenmaal te maken met extremer weer, wateroverlast en hogere waterstanden, maar wat betreft de keuze van de Gemeente om voor elektrische auto’s te gaan, pertinent niet. Elektrische auto’s rijden maar voor 4% op groene stroom. Voor de ander 96% worden elektriciteitscentrales gebruikt. Een biomassacentrale (kolen en hout) is 20% meer vervuilend dan een kolencentrale. Een kolencentrale is 2x meer vervuilend dan een aardgascentrale. De elektrische auto vervuilt dus meer dan de diesel- en benzineauto. Frank stelde: Het Programmaplan Duurzaamheid 2020 is niet haalbaar en ook niet betaalbaar. De PVV stemde net als Nissewaard Lokaal tegen het Programmaplan Duurzaamheid 2020. Nissewaard Lokaal fractievoorzitter Chris Hottentot legde nog eens haarfijn uit waarom de warmtepomp niet de oplossing is voor de woningen die nu verplicht van het aardgas af moeten. De heer Hottentot stelde ook voor om juist eens een thema-avond met klimaatcritici te houden, hetgeen door de heer van Boven herhaald werd als een goed voorstel.

PVV Motie nulmeting NAM aardgaswinning Waterland en Groenewoud
PVV fractievoorzitter Anita Verweij diende een motie in met betrekking tot nulmetingen (gedegen onderzoek naar staat van de woning voor de boringen) om zo de mogelijke schade aan woningen veroorzaakt door NAM aardgasboringen in Groenewoud en Waterland juridisch vast te leggen en de gemeente dit te (laten) faciliteren. Wethouder Bal had dat namelijk in commissievergadering Bestuur d.d. 30 oktober 2018 immers aan zowel commissieleden als bewoners toegezegd.
Zonder de raad en bewoners te informeren besluit de Wethouder vervolgens tot een andere manier van meten over te gaan, omdat dit volgens zijn zeggen naar het idee van de Minister beter zou zijn.
De NAM verricht momenteel zogenaamde tiltmetingen. Op 4 tot 6 plaatsen staat meetapparatuur, dat het daar binnen gelegen gebied moet monitoren op trillingen en geluid. Niet omdat de NAM de burgers wil ontzorgen. Nee, het registreren van bewegingen is door de Minister verplicht gesteld.
Laten we meteen vooropstellen dat het meten door de NAM en een nulmeting totaal verschillende metingen zijn. Het is appels met peren vergelijken.
Bij een nulmeting wordt een woning voor de boringsactiviteiten geschouwd en bij een onverhoopte latere schade heeft men een ijkpunt. Wanneer je schade hebt zonder schouwrapport ben je overgeleverd aan het oordeel van de NAM en veroordeeld tot een hoop bureaucratische rompslomp.
PVV, Nissewaard Lokaal, LOB en Liever Links steunden de motie.
Maar ONS, PvdA, VVD, CDA, D66 en CU/SGP waren tegen nulmetingen en zien liever een onderzoek naar wat de beste methode is om mogelijke schadevergoeding woningen te waarborgen met eventueel de hulp van de DCMR.
We houden het in de gaten of dit alternatieve onderzoek zonder oplossing beter is dan 10 gespreide nulmetingen in Waterland en Groenewoud (2700 euro).