Uniek, drie moties ingediend, alle drie aangenomen!!!

Uniek, drie moties ingediend, alle drie aangenomen!!!

14 juli 2021 0 Door pvvnissewaard

Bij de laatste raadsvergadering op 7 juli j.l., waar alle fractievoorzitters hun Algemene Beschouwingen voorlazen, heeft de PVV drie moties ingediend, die alle drie zijn aangenomen.

Motie Gedenkplaats Corona
Omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, de beperkende corona maatregelen langzaam los gelaten kunnen worden en wij weer naar een ‘normale samenleving’ terug kunnen keren is het belangrijk, dat wij blijven beseffen, dat de gevolgen van de pandemie groot zijn.
Zo hebben velen hun naaste(n) verloren of kampen nog met gezondheidsproblemen, zijn hun werk of bedrijf kwijt en ondervinden daardoor financiële problemen. Ook ervaren veel mensen psychische problemen ten gevolge van eenzaamheid, angst en onzekerheid.
Fractievoorzitter Anita Verweij heeft het college verzocht te onderzoeken of er een plaats aangewezen kan worden, waar mensen naar toe kunnen gaan om stil te kunnen staan bij deze periode, de mensen te gedenken, die ons ten gevolge van corona ontvallen zijn en hun ervaringen met lotgenoten te kunnen bespreken.
Zij denkt daarbij aan een stille plaats in de natuur, bijvoorbeeld bij een mooie boom en een bankje, waar mensen in alle rust kunnen gedenken of met lotgenoten hun ervaringen kunnen delen.
De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Motie Wob-verzoek ook digitaal
De Wob is een afkorting voor Wet openbaarheid van bestuur. Iedere burger kan een Wob-verzoek indienen en daardoor toegang krijgen tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij bijvoorbeeld de gemeente.
Door de Wet openbaarheid van bestuur wordt toegankelijkheid en transparantie vergroot. Tot op heden was het voor de burger uitsluitend mogelijk een dergelijk verzoek schriftelijk in te dienen. Anita Verweij heeft het college verzocht om mogelijk te maken, dat een Wob-verzoek online kan worden ingediend middels een formulier, dat gebruik maakt van DigiD.
De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Motie Adopteer een Boom of Bos
Nederland moet groener worden. Vrijwel iedereen ziet liever een boom geplant dan gekapt worden. Gemeenten moeten van de klimaatwet energie/CO2-neutraal worden.
Bedrijven, zoals olieraffinaderijen, worden eveneens verplicht om CO2-neutraler te worden, waardoor te veel geproduceerde CO2 gecompenseerd moet worden. Een bos adopteren draagt bij aan een aanzienlijke CO2-opname.
Particulieren en verenigingen willen graag een boom of bos met een bepaald doel adopteren. Dat kan bij een geboorte van een kind of ter nagedachtenis aan een overledene. Maar ook als u persoonlijk wat wilt bijdragen aan het milieu. Als u veel vliegreizen maakt, is het toch fantastisch als je kan zeggen, maar ik heb wel een boom geadopteerd.
Nissewaard gaat de mogelijkheid onderzoeken in welke vorm er gehoor wordt gegeven aan de aangenomen motie Adopteer een Boom of Bos.
De motie werd door alle fracties gesteund, behalve door CDA, VPN en LOB.