PVV stelt schriftelijke vragen betreffende Windpark Brielse Maasdijk n.a.v. uitspraak Hoge Raad aangaande MER

PVV stelt schriftelijke vragen betreffende Windpark Brielse Maasdijk n.a.v. uitspraak Hoge Raad aangaande MER

14 juli 2021 0 Door pvvnissewaard

Klik hier voor de PDF versie.

Geacht College,
Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard wil de fractie van PVV Nissewaard graag de volgende vragen voorleggen.

Inleiding
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot regelgeving bij bouw van nieuwe windmolenparken. Hierbij zijn de Nederlandse windturbinenormen beoordeeld aan de hand van criteria die het Europese Hof hanteert. Het gevolg van deze uitspraak is, dat overheden de windturbinenormen in het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling niet meer mogen gebruiken totdat de landelijke overheid op grond van Europese milieurichtlijnen een milieubeoordeling met betrekking tot windparken heeft gemaakt.
Op dit moment wordt het milieueffectrapport (MER) Windpark Brielse Maasdijk opgesteld. Deze maakt gebruik van de oude windturbinenormen, die in strijd zijn met de Europese regelgeving en waarbij de rechter onlangs heeft bepaald dat deze oude normen niet meer gebruikt mogen worden totdat nieuwe landelijke normen zijn opgesteld, die wel zijn afgestemd op Europese regelgeving.

Vraag 1
Gaat het college in het proces Windpark Brielse Maasdijk nu nog door met de huidige bijna afgeronde MER en deze ter inzage aanbieden?

Vraag 2
Indien u voornemens bent de procesgang niet te vertragen en de MER zonder wettelijke regelgeving, betreffende normen rond windparken, ter inzage aan te bieden, bent u zich er dan bewust van dat de gemeente zelf lokale regelgeving moet maken rond windparken? U gaat dan namelijk pionieren met regelgeving.

Vraag 3
Bent u net als de PVV van mening, dat we de landelijke ontwikkeling en wetgeving even moeten afwachten, om zo negatieve gevolgen op meerdere terreinen te voorkomen?

En gaat over tot de orde van de dag,

PVV Nissewaard