PVV heeft advocaat ingeschakeld voor verdere procesgang tegen Windpark Brielse Maasdijk

PVV heeft advocaat ingeschakeld voor verdere procesgang tegen Windpark Brielse Maasdijk

17 juni 2021 0 Door pvvnissewaard

Doordat de Gemeenteraad van Nissewaard in 2017 unaniem akkoord is gegaan met zoeklocatie Brielse Maasdijk (Spijkenisse Noord tot aan Geervliet) voor realisatie van een windpark van minimaal 18 MW, zullen zij op de de PVV, Volkspartij en mogelijk Nissewaard Lokaal na, er voor zorgen dat dit windpark gerealiseerd gaat worden.
PVV, Volkspartij en Nissewaard Lokaal hebben slechts 9 van de 37 raadszetels en kunnen realisatie van dit Windpark niet tegenhouden. De Raad zal voor de MER, wijziging bestemmingsplan en vergunning stemmen.

Er zijn 445 zienswijzen ingediend met betrekking tot de plannen (Notitie Rijkweidte en Detailniveau Windpark Brielse Maasdijk).
De Gemeenteraad Nissewaard heeft afgelopen woensdag op 16 juni 2021 inspreekster mevrouw Snijder van bewonersplatform Spijkenisse Noord aangehoord en gedebatteerd over de zienswijzen en vervolgprocedure realisatie Windpark Brielse Maasdijk.

Afbeelding uit Notitie Rijkweidte en Detailniveau Windpark Brielse Maasdijk

Bovenstaande afbeelding toont de 9 mogelijke locaties waar een windmolen op geplaatst kan worden. Ondertussen is locatie 2 afgevallen in verband met afstand tot de Rotterdamse windmolens Hartelbrug II. Windmolenlocatie 9 is ook afgevallen. De MER (milieueffectrapportage) zal nu maximaal 6 van deze locaties (3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10) aanwijzen om er een windmolen te plaatsen.
Alle genoemde windmolenlocaties zijn ongeschikt en 445 zienswijzen worden genegeerd en gebagatelliseerd.

PVV Nissewaard heeft Advocaat Renata Königel-de Pijper van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten bereid gevonden om bij te staan in de lopende en toekomstige procesgang tegen realisatie Windpark Brielsemaasdijk.
Mr. Königel heeft onder andere juridische successen geboekt tegen de vergunning en het verkrijgen van persoonlijke planschadevergoedingen Windpark Hartelbrug II (Heenvliet en Geervliet).
Gecoördineerd door Stichting Buren van Botlek.

Samen staan we sterk
PVV Nissewaard wil de krachten bundelen, juridische kosten besparen en expertise delen.
We willen samen met belangenorganisaties, inwonersplatforms en zoveel mogelijk burgers en Mr. Königel de juridische stappen gaan onderzoeken en nemen om realisatie van Windpark Brielse Maasdijk te voorkomen.
Uiteraard zijn er naast burgers nog vele andere belangenorganisaties en instellingen, die van harte welkom zijn om deze strijd samen te voeren.
Meldt u aan op info@pvvnissewaard.nl (kan ook via ons contactformulier), want samen staan we sterker.