De Burger Win(d)(t)

De Burger Win(d)(t)

12 maart 2021 0 Door pvvnissewaard

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er 2e kamer verkiezingen. U kunt maandag, dinsdag en woensdag uw stem uitbrengen. Als u niet stemt, moet u ook niet klagen!

Op woensdag 17 maart 2021 is er om 18:00 uur een Commissie Leefomgeving vergadering, waar in verband met plannen bouw Windpark Brielse Maasdijk mogelijk insprekers zullen zijn. PVV Nissewaard gaat er in de rondvraag een paar kritisch vragen over stellen.

U kan nog tot 23 maart 2021 uw mening geven door een email te sturen naar zienswijze@dcmr.nl onder vermelding van Zienswijze Windpark Brielse Maasdijk.
De tekst is bijvoorbeeld: Hierbij ontvangt u mijn zienswijze betreffend Windpark Brielse Maasdijk. Ik ben hier tegen omdat:
<< Kies één of meerdere onderwerpen >>

 • Het plangebied ongeschikt is voor realisatie van minimaal 18MW aan windenergie
 • Kilometerslange slagschaduw op Hartelkanaal en Oude Maas gevaarlijk en onacceptabel is op deze drukke vaarroutes
 • Een 5 km benodigde damwand in De Brielse Maasdijk het project miljoenen duurder maakt, dan dat het op een andere locatie wordt gerealiseerd
 • Slagschaduw op Hoogvliet onacceptabel is en dit de gemeente miljoenen aan planschade gaat kosten
 • Lawaaioverlast, o.a. in Spijkenisse Noord de gemeente miljoenen aan planschade gaat kosten
 • Windmolens op veel locaties op minder dan 500 meter afstand van de bebouwing gepland staan en dat zouden we toch niet meer doen
 • Twee beoogde windmolens onacceptabel gevaarlijk dicht op Jachthaven “W.S.V. Hairt-Hille” gepland staan
 • Eén van de windmolens onacceptabel gevaarlijk dicht bij Dierenopvangcentrum Spijkenisse gepland staat en met name dieren gestrest zullen raken van het lawaai
 • Eén van de windmolens onacceptabel dicht bij de RJJI (jeugdgevangenis) gepland staat. Dag en nacht laagfrequent geluid mag je mensen, die daar gedwongen zitten, niet aan doen.
 • Eén van de windmolens onacceptabel dicht bij het hoogspanningsstation gepland staat en als deze molen of een wiek op het station valt, langdurige stroomuitval in de regio kan veroorzaken
 • Het windpark te dicht bij Geervliet gepland staat en naast lawaai ook slagschaduw zal geven
 • Fietsroute Brielse Maasdijk onder de wieken van de windmolens ligt en waarschijnlijk daardoor gesloten moet worden
 • Bij realisatie van dit windpark de natuur onherstelbare schade wordt aangedaan, die we niet ergens anders kunnen compenseren
 • Bij realisatie van dit windpark er een prachtig recreatiegebied verdwijnt
 • Gezondheid van mens en dier op grote schaal ernstig wordt geschaad, doordat de locatie zich in een dichtbevolkt gebied bevind. Windmolens zet je niet in een dichtbevolkt gebied.
 • Bij realisatie van dit windpark de gemeente tientallen miljoenen aan juridische-, (plan)schade- en uitkoopkosten zal moeten betalen. Geld dat we toch beter aan nuttigere zaken kunnen besteden.
 • Er aan de procesgang Windpark Brielse Maasdijk een mogelijk bestuurlijk luchtje zit, dat eerst maar eens moet worden uitgezocht