Bomenkap Drieëndijk Heenvliet (deel 2)

9 januari 2021 0 Door pvvnissewaard

PVV Gemeenteraadslid Frank van Boven heeft inmiddels met een aantal bewoners Drieëndijk Heenvliet gesproken en met name de oude populieren die voor de woningen staan vormen een gevaar om in zijn geheel of met 20 meter lange takken op de woningen te vallen. Als het hard waait maken de bewoners angstige momenten door. Auto’s worden nooit voor de deur geparkeerd om onnodige schade te voorkomen.
De bewoners geven aan het te betreuren, dat er bomen gekapt gaan worden en willen net als de PVV, dat als groen verdwijnt, dit gecompenseerd wordt.
Omdat de kwaliteit van het gekapte hout onvoldoende is om er een duurzaam product van te maken, gaat het hout hoogst waarschijnlijk naar de biomassa centrale.

Biomassa centrales verstoken 10% (snoei)hout en 90% kolen en zijn dan volgens Europese wetgeving ‘schoon’. De CO2 hoeft dan niet te worden opgegeven als uitstoot. In werkelijkheid stoot de biomassa centrale 3x zoveel uit dan een aardgascentrale.
We moeten er voor waken dat biomassa centrales niet de aanleiding zijn tot overbodige kap van bomen.

In het Bernissegebied staan momenteel bomen gemarkeerd voor kap (oranje verf).

In gebieden met dode en beschadigde bomen staan geen markeringen en in gezonde gebieden ogenschijnlijk veel te veel.
PVV Nissewaard gaat de komende commissie “leefomgeving” Wethouder Mijnans om uitleg vragen betreffende drie zaken:
* Bomenkap Drieëndijk Heenvliet (verleende vergunning aan Waterschap)
* Markeringsbeleid kap van bomen in de Bernisse
* Compensatie van verdwenen groen (geldt ook voor de kap benodigd voor winkelcentrum Heenvliet)