Wordt het Nissewaard vol met windmolens of krijgen de standpunten van de PVV uiteindelijk navolging?

Wordt het Nissewaard vol met windmolens of krijgen de standpunten van de PVV uiteindelijk navolging?

20 september 2020 0 Door pvvnissewaard

Woensdag 23 september 2020 is het voor de gemeenteraad de laatste kans om zich tegen de Regionale Energie Strategie (RES) plannen te verzetten.
Fracties mogen “Wensen en Bedenkingen” RES kaarten indienen, die als moties in de raad worden afgehandeld. Als een RES kaart met meerderheid door de raad wordt aangenomen, zal de RES kaart met commentaar van het college aan de provincie/MRDH worden overhandigd, zodat “Wensen en Bedenkingen” van Nissewaard worden meegenomen in de definitieve versie RES van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH), die uiterlijk op 1 juli 2021 gereed moet zijn.

Als Gemeente Nissewaard zich niet verzet tegen de RES plannen, dan wordt er gekozen voor auto’s en huizen elektrisch. De benodigde energie zal zelf moeten worden opwekt met windmolens en zonnepanelen. De plannen liggen al klaar. In eerste instanties worden de gemeentegrenzen van Voorne-Putten volgezet met windmolens en het binnengebied wordt gevuld met zonnepaneelparken.

Inwoners van ons prachtige Voorne-Putte zullen door slagschaduw, reflecties en lawaai worden getergd. De energierekening en aanpassingen in huis gaan u diep in de portemonnee raken. Onze prachtige natuur en recreatiegebieden worden ontsierd. Er zijn zelfs plannen om in het Haringvliet een energie-eiland te realiseren, terwijl dit nota bene een Natura 2000 gebied is .

PVV Nissewaard is er net als de andere fracties al maanden bezig met thema-avonden, waar we op ‘professionele’ worden meegenomen in de verplichte opgaaf om van het aardgas af te gaan en CO2-neutraal te worden.
De visie is: Auto’s en woningen naar elektrisch. En deze energie opwekken met windmolens en zonnepanelen. We moesten windmolens en zonnepaneelvelden op de kaart van Nissewaard plaatsen tot een beschamend resultaat zichtbaar werd. Voor kritiek was weinig ruimte, want zoals steeds werd herhaald “Het moet”.

PVV Nissewaard gemeenteraadslid Frank van Boven schatte in een vroeg stadium al in dat de plannen gedoemd zijn om te mislukken en zeer schadelijk zullen zijn voor zowel inwoners als milieu.
Van Boven analyseerde de gehele energie-situatie voor Nissewaard en berekende de benodigdheden.
Zie: FVB200914V1-Nissewaard_CO2_neutraal.pdf
Voor het landelijke en provinciale (MRDH) plan “Alles elektrisch” zijn voor Nissewaard 300 windmolens nodig en, voor als het niet waait, een backup- elektriciteitscentrale ter grootte van een halve kerncentrale Borssele.
Er is echter geen plek is voor 300 windmolens in Nissewaard. Theoretisch alles vol zetten met een onderlinge afstand van 500 meter komt op 335 maximaal. Maar omdat windmolens niet binnen 500 meter afstand van huizen mogen staan, komt een inschatting op maximaal 100 windmolens.
De kosten van 300 windmolens zijn beschamend hoog. Eerste 10 jaar 100 windmolens, vervolgens in de 2e 10 jaarperiode weer 100, maar je moet dan ook de eerste 100 vervangen, want windmolens worden na 10 jaar vervangen en in de 3e 10-jaars periode weer 100 er bij en de eerste 100 en 2e 100 ook vervangen. Kosten 300 + 600 + 900 miljoen en vervolgens iedere 10 jaar 900 miljoen euro.
Zelfs al zetten we de 300 benodigde windmolens op zee, dan kan ons elektriciteitsnet het niet aan. Het zou 10x moeten worden verzwaard.

Het is duidelijk dat het plan “Alles elektrisch” niet mogelijk is, maar wat kan er dan wel?
Ons eiland Voorne-Putten heeft op 2 km diepte in de grond poreuze lagen zitten. In Vierpolders staat een aardwarmte-centrale, die warm water kan leveren voor meer dan 10.000 huishoudens. Als we in Nissewaard auto’s naar elektrisch even uitstellen, 3 aardwarmte-centrales realiseren, woningen op een warmtenet met waterstofaansluiting voor koken en na-verwarming, dan vermindert het aantal benodigde windmolens drastisch.
Voeg een waterstofproductie-eenheid toe voor energieseizoenopslag en om de elektriciteitspieken en dalen, veroorzaakt door windmolens en zonnepanelen, op te vangen.
Nissewaard heeft dan het volgende nodig:
53 windmolens (van het 3 MWh type, 180 m hoog)
1 waterstofproductie-eenheid
3 aardwarmte-centrales
1 backup-elektriciteitscentrale (b.v. 1/3 van een AVR afval-verbrandings-centrale)
Wat schets de verbazing, hier staat opeens een haalbaar en betaalbaar plan.
PVV Nissewaard wil wel in dit haalbare plan de genoemde 53 windmolens op zee zetten en niet op ons mooie eiland. Dit plan heeft een CO2-reductie van 66% (0,275 van de totale 0,414 megaton CO2-uitstoot in Nissewaard).
Deze CO2-berekening is op basis van inwoners en niet op basis van gebied (zie onder aan blz. 1 van FVB200914V1-Nissewaard_CO2_neutraal.pdf).

Redenen waarom auto’s in dit haalbare plan niet worden meegenomen:
* Slechts 16% van de (Nissewaard) CO2-uitstoot komt van auto’s;
* Er is geen urgentie, omdat auto’s niet van het aardgas af moeten en woningen wel;
* De jaarlijkse uitstoot van een auto bij 15.000 km is slechts 1.700 kg CO2. Vergelijk dat maar eens met een vliegreis naar Bali, eenmalig 4.000 kg CO2 per persoon;
* Auto’s in Nissewaard naar elektrisch kost 33 windmolens extra;
* Als auto-accu’s met grijze stroom worden geladen, vervuilen auto’s 2x zoveel als benzine/diesel. In feite rijden ze dan op kolen en hout;
* En er zijn momenteel veel betere alternatieven dan accu’s met stroom laden.

Of het uiteindelijk het haalbare of niet-haalbare plan gaat worden, is aan de politiek. Er is een lobby voor elektrische auto’s en warmtepompen, die met miljarden euro’s wordt gesubsidieerd. Ze beweren CO2-uitstoot vrij te zijn, maar doordat er nog geen 5% groene stroom is, vervuilen ze ruim 2x meer dan benzine/diesel en aardwarmte.

Dit zijn de PVV Nissewaard “Wensen en Bedenkingen” RES kaarten (moties), waar de gemeenteraad woensdag 23 september onder andere over gaat stemmen:
PVV: 200922_Wensen_en_Bedenkingen-PVV_Nissewaard.pdf
1. Onderzoek of windmolens op zee en zonnepanelen op de daken ook aan de benodigde energievraag kunnen voldoen;
2. Onderzoek of een warmtenet in Nissewaard kan bijdragen aan de warmtevraag als woningen en panden geen gebruik meer van aardgas kunnen maken;
3. Onderzoek de haalbaarheid en gevolgen van alle personenauto’s op elektrisch;
4. Onderzoek of het elektriciteitsnet het scenario ‘Alles op elektrisch’ aan kan;
5. Onderzoek naar een waterstofproductie-eenheid;
6. Onderzoek mogelijk gebruik van aardwarmte;
7. En onderzoek mogelijk gebruik van restwarmte.

Het verheugt PVV Nissewaard, dat de meeste partijen kritisch zijn betreffende vol bouwen van het open polderlandschap of natuurgebieden. We zijn dankbaar, dat LOB “Wensen en Bedenkingen” kaart “Er komt geen biomassa centrale” heeft ingediend, want die gaan we steunen. Wat (burger)participatie, in andere moties, betreft, zijn we in principe voor, maar de realiteit is beschamende informatie-avonden, als iets allang besloten is.
Het verbaast ons enigszins dat de coalitie met dingen als opschaalbaarheid, innovatie, opslag, aandacht voor dorpskernen en zelfs waterstof en kernenergie komt. Zaken die wij regelmatig onder de aandacht hebben gebracht en nu blijkbaar door de coalitiepartijen worden omarmd.