Gebruik geen social media om de politiek iets onder de aandacht te brengen

Gebruik geen social media om de politiek iets onder de aandacht te brengen

10 juli 2020 0 Door pvvnissewaard

Uit de PVV Algemene Beschouwingen 2020:
Verschuiving van de criminaliteit naar de digitale wereld heeft inmiddels ernstige vormen aangenomen. Oplichting, stalking, bedreiging en misbruik van social media zijn aan de orde van de dag. Hoewel vrijheid van meningsuiting een groot goed is, betekent dit niet dat je anderen mag beschadigen en bedreigen.
Zo zijn volksvertegenwoordigers en handhavers niet per definitie vogelvrij.
De PVV vindt dat een dergelijk handelen niet langer getolereerd dient te worden, wil hier meer aandacht voor en strafrechtelijke vervolging.
Wanneer men het idee heeft niet gehoord te worden, kan men zich wenden tot de verschillende fracties binnen de gemeente of gebruik maken van het recht tot inspreken bij commissie- of raadsvergaderingen.

Laat de politiek iets weten, je hebt een vraag of hebt hulp nodig, etc:
Veel mensen denken dat als je iets op social media post, dat de politiek dit dan opvangt en er iets mee doet. Helaas, dat is niet waar.
Als u iets onder de aandacht van de politiek wilt brengen, gebruikt u een contactformulier op de site van een politieke partij of emailt u ze op het algemene emailadres .
PVV Nissewaard heeft op deze manier al heel veel mensen geholpen en zaken in commissie- en gemeenteraadsvergaderingen onder de aandacht gebracht of zelfs moties ingediend.
We helpen u ook met spreekteksten en adviezen als u een keer wilt komen inspreken in een commissie- of raadsvergadering.
Ook als u van het kasje naar de muur wordt gestuurd neem gerust contact met ons op.

Voorbeelden:
Informatie renovatieplannen Metro- en busstation Spijkenisse Centrum: Een inwoner vroeg waarom de directe omwonenden niet zijn geïnformeerd en meegenomen in de plannen. PVV Nissewaard beantwoordde de vragen en overhandigde publieke informatie die, in de meeste gevallen voor burgers lastig te verkrijgen is.
Pas geboren zeehonden jong door moeder op strand achtergelaten: Ad van de Berge van voornemaasvlakte.nl roept op om bij gestrande of dode dieren contact op te nemen 06 304 888 24 (Ad) of 06 123 220 26 (Martin). Blijf bij zeehonden i.v.m. virusinfectie van mens op zeehond op 50 meter afstand. Bij aanraking van een zeehonden jong wordt het dier door de moeder verstoten. 24 uur wachten is de procedure. Raadslid Frank van Boven trof met een aantal strandliefhebbers een verlaten zeehonden jong aan. Na veel telefoontjes en uren in brandende zon wachten gebeurde er niets. Frank schakelde PVV Nissewaard in en Ad van de Berge haalde het jonge zeehondje, dat volgens hem in prima conditie was, noodgedwongen op. Nogmaals bedankt Ad.
Geen geld voor crematie hond: Aankloppen bij de gemeente voor een financiële bijdrage voor crematie van uw geliefde huisdier duurt te lang en wordt meestal afgewezen. PVV Nissewaard trekt in schrijnende gevallen de portemonnee en betaalt het. Ook de huur van de door PVV opgerichte Dierenvoedselbank Spijkenisse wordt door Anita, Gloria en Frank (PVV Nissewaard) betaald. De boekhouding, organisatie, aanvragen en dierenvoedsel wordt door de Stichting “Wie vult mijn bak” verzorgd. PVV Nissewaard zoekt op dit moment naar mensen die financieel willen bijdragen aan een sociaal fonds.
Verkeers(geluids)overlast: Op veel plekken in Nissewaard veroorzaakt verkeer en met name motoren bij optrekken geluidsoverlast. In Biert resulteerde het intrekken van het weekend-motorverbod door advies D66/PVV tot inspreken inwoners Biert in de commissie leefomgeving. De wethouder pakte het op, sprak met het Waterschap met resultaat dat het weekend-motorverbod weer van kracht werd. Inwoners dorpskern Geervliet klagen steen en been over (spits)verkeer door de Tolstraat en Noorddijk. Naast aandacht en gesprekken met inwoners deed PVV Nissewaard ook verkeersmetingen. Er is in ieder geval een vrachtwagenverbod gerealiseerd, maar door 2 tegenstrijdige belanghebbende groepen is een één-richting-spits-afsluiting Toldijk (nog) niet gerealiseerd. Gesprekken worden nog steeds gevoerd, want het gaat in Geervliet nog om meer zaken. Ook een onderzoek naar aanvraag voor een geluidswal aan een doorgaande weg door Spijkenisse loopt nog.
Woonoverlast: Een zeer ernstige woonoverlast was in een ruzie uitgelopen tot bedreigingen aan toe. Wijkagent en woonstichting hadden de klager in het ongelijk gesteld. De situatie leek hopeloos totdat de klager zicht tot PVV Nissewaard wendde. Het resulteerde tot een succesvol inspreken in de commissie bestuur. De commissie, burgemeester en wethouder namen het serieus en het probleem is opgepakt. Voor woonoverlast kan u een afspraak maken met Stadswinkel (gemeentehuis), een klachtformulier Woonoverlast invullen een melding doen bij het meldpunt woonoverlast. De regisseur van dit meldpunt heeft contact met de diverse ketenpartners.
Aangepaste woning na val: Na een val van een vermoedelijk aangereden fiets was een mevrouw van een 1e verdiepingswoning met interne trap niet meer in staat om (trappen) te lopen. De trap op en af moest ze op haar bips doen en haar partner moest de rolstoel, trap op en af meenemen. Ze vroeg een woningaanpassing of andere woning aan en dat werd afgewezen, omdat de oorzaak tussen haar oren zou zitten. De reden tot deze conclusie was een bepaald medicijngebruik. Na contact met PVV Nissewaard is er met de wethouder gesproken, werd het probleem aangepakt en verholpen.
Al jaren kapotte lantarenpaal: Ja je zal zeggen, dit kan niet waar zijn, na jaren en tientallen meldingen lukt het maar niet, maar helaas dit komt voor. De melder wordt er moedeloos van. Na inschakelen van PVV Nissewaard is het uiteindelijk gelukt. De ondergrondse kabel was door een knak doorgebrand en uiteindelijk vervangen.

Visie en plicht:
PVV Nissewaard doet nooit beloftes of we iets voor elkaar kunnen krijgen of kunnen helpen, maar we zetten ons sowieso altijd voor u in. Naast serieus raadswerk, zien we contact met onze inwoners en hulpverlenen als een plicht.