PVV Nissewaard blij met body cams en handboeien Boa’s.

16 juni 2020 0 Door pvvnissewaard

In de raadsvergadering van 11 november 2019 heeft PVV raadslid Gloria Molenaar – Frances een motie ingediend omtrent “Plan van aanpak uitrusting handhavers met geweldsmiddelen”. De voorzitter, tevens burgemeester, adviseerde toen om de motie in te trekken, omdat het college al over extra uitrusting voor onze boa’s bezig is.
Met deze belofte heeft PVV Nissewaard de motie niet ter stemming gebracht.
Op 15 april 2020 stelde mevrouw Molenaar-Frances schriftelijke vragen omtrent uitrusting boa’s.
Op 2 juni 2020, het heeft even geduurd, beantwoordt het college:
Het college staat niet principieel afwijzend tegenover het toekennen van extra uitrusting die een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van de BOA’s.
Voor Nissewaard geldt daarom dat nu eerst ingezet wordt op bodycams en handboeien. In het bijzonder zullen de bodycams een grote aanwinst zijn voor het veilig kunnen werken van de boa’s vanwege de preventieve werking die hiervan uitgaat.

PVV Nissewaard is blij met de extra uitrusting boa’s in de vorm van body cams en handboeien.
Komende raadsvergadering, woensdag 17 juni 2020, zal mevrouw Molenaar-Frances aanvullende vragen stellen.

Zie eerder artikel raadsvergadering 11 november 2019: https://www.ad.nl/voorne-putten/handhavers-in-de-gemeente-nissewaard-krijgen-ook-handboeien~ae849c85/