Veel klachten en onbegrip na oproep tot islamitisch gebed

4 mei 2020 1 Door pvvnissewaard

Niet alleen de geluidsoverlast, maar ook het in de publieke ruimte roepen van ‘Allahu akbar’ en dat er geen god is behalve Allah roept bij veel Nederlanders ergernis op.
Burgemeester Foort van Oosten stond het toe en vond het soortgelijk aan het luiden van de kerkklokken.
PVV gemeenteraadslid Gloria Molenaar-Frances heeft hierover de volgende schriftelijke vragen ingediend:

Geacht College,
Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard wil de fractie van de PVV Nissewaard graag de volgende vragen voorleggen.
Inleiding
Op donderdag 30 april jl. ontving de raad een brief ter kennisneming over het oproep tot gebed thuis. Hierin geeft het NTO aan dat zij op vrijdagmiddag een kort gebed ten gehore gaan geven.
De PVV-fractie zou graag de volgende vragen beantwoord willen hebben.
Vraag 1
Als het recht tot oproep tot gebed is verankerd in de Grondwet op de Openbare Manifestaties, waarom zou er dan maar eenmalig gebruik van worden gemaakt.
Vraag 2
Als de Gemeente hiermee akkoord gaat, is het dan geoorloofd dat ook andere geloofsovertuigingen op dat tijdstip een oproep tot gebed doen? (Dit alles dan natuurlijk binnen de geldende regels van DCMR en RIVM)
Vraag 3
Als er binnen de gemeente Nissewaard geen Moskee gevestigd is, hoe/waar kan men dan een oproep doen tot gebed?
Vraag 4
Het NTO welke bekend staat als Nederlands Turks Ontmoetingscentrum, staat in de volksmond ook bekend voor het geven van gebedsdiensten. Indien er toch een mogelijkheid aanwezig is tot algemene oproep tot gebed, wordt het betreffende pand dan tevens als Moskee gebruikt, hetgeen in Nissewaard niet is toegestaan.
Indien dit wel zo geregeld is, dan zou de Fractie van de PVV Nissewaard graag de betreffende geldende vergunning willen zien.
En gaat over tot de orde van de dag,
Gloria Molenaar-Frances
PVV Nissewaard