Burgemeester had toestaan oproep tot gebed met de gemeenteraad moeten overleggen

7 mei 2020 0 Door pvvnissewaard

De PVV vindt het onvoorstelbaar dat de burgemeester, zonder hierover de Gemeenteraad aan te horen, heeft besloten tot het toestaan van gebedsoproepen.
De burgemeester stelt, dat het recht tot gebedsoproepen, staat verankerd in de grondwet.
De oproep tot gebed wordt geregeld in artikel 10 van de de wet openbare manifestaties.

Artikel 10
Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan.
De gemeenteraad is bevoegd ter zake regels te stellen met betrekking tot duur en geluidsniveau.

Er wordt duidelijk aangegeven dat het de gemeenteraad is, die gaat over het geluidsniveau en de duur van de oproep.
Dat een wet de rol van de gemeenteraad benadrukt zegt veel.
Een raadslid heeft het recht zijn taak te kunnen uitoefenen.
Er wordt van ons verwacht, dat wij in deze tijd van corona-ellende geen politiek punt maken van deze kwestie.
De gemeente en het college zouden er juist in deze tijd alles aan moeten doen de raad in de positie te stellen haar democratische legitieme mandaat uit te kunnen voeren in plaats van in te perken.
De raad is en blijft de controlerende tak van de gemeente politiek en dient haar werk altijd te kunnen doen.

Daarnaast is het zo dat de wet op meerdere niveaus van zwaarte geïnterpreteerd kan worden.
Zo is zelfs burgemeester Halsema van Amsterdam (Groen-Links) van mening dat een islamitische gebedsoproep niet het recht op (gevoel van) veiligheid van de inwoners mag overstijgen.
In een islamitische gebedsoproep wordt namelijk 4 x Allahoe akbar (Allah is groot) gedeeld en dit wordt door velen geassocieerd met het gebruik van extreem geweld.
Veel mensen hebben hier moeite mee en dit geldt ook voor mensen, die juist vanwege vervolging of onderdrukking hun land zijn ontvlucht.
Zelfs voor sommige moslims heeft dit negatieve associaties.
Er bestaat een brede consensus onder moslims dat het religieus niet verplicht is om bij de gebedsoproep luidsprekers te gebruiken.

Moslims in Nederland hebben meer vrijheden dan in vele islamitische staten.
Wij hoeven in Nederland hierin niet door te slaan.
De vrijheid van de één eindigt wanneer de vrijheid van een ander in het gedrang komt.
Omwonenden hebben immers geen andere keus dan aan te horen dat Allah de grootste is.
Oproep tot gebed levert geen bijdrage aan de integratie.

De PVV wil naast een debat over de gebedsoproep een duidelijke toezegging van de burgemeester over de einddatum daarvan.