Gemeenteraadsvergadering 13 november 2019. Opmerkingen begroting en motie onderzoek kostenreductie afvalverwerking

14 november 2019 0 Door pvvnissewaard

PVV gemeenteraadslid Frank van Boven vroeg om van de ingekomen stukken de volgende stukken in de commissie te bespreken:
* Beantwoording schriftelijke vragen PVV inzake bijstandsuitkeringen en begeleiding. Dit omdat er ruim 20 miljoen aan begeleiding van uitkeringsgerechtigden lijkt te worden besteed tegen circa 31 miljoen bijstandsuitkeringskosten.
* Brief lokale partij Durf (Katwijk) inzake 6 punten met betrekking tot matig draagvlak burgers inzake energietransitie.
Beide verzoeken zijn toegewezen voor behandeling in respectievelijk de commissies Bestuur en Leefomgeving.

PVV fractievoorzitter Anita Verweij gaf, net als iedere andere partij, visie en commentaar op de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 en kreeg veel complimenten.
Klik hier voor het PDF.

PVV Gemeenteraadslid Gloria Molenaar had de tekst betreffende “Veiligheid” verzorgd:
Voor wat betreft de veiligheid binnen onze regio steunen wij de visie van de gemeente.
In verband met de recente onveilige situaties, zoals daar zijn de plofkraken en steekincidenten, pleiten wij om binnen de huidige budgetten meer cameratoezicht te realiseren.

In de reactie van het college werd deze visie niet alleen omarmd, maar ook nog eens bekrachtigd dat er een 2e mobiele videocamera unit is aangeschaft en dat dit binnen het budget heeft plaatsgevonden.

PVV gemeenteraadslid Frank van Boven diende een motie in naar onderzoek kostenreductie afvalverwerking. Klik hier voor PDF.
De PVV kreeg complimenten voor het aangeven van verbeterpunten. Wethouder Mijnans was minder blij dat er ook gevraagd werd om te onderzoeken het PMD en restafval helemaal niet meer te scheiden, maar direct naar een verwerker met automatische afvalscheiders te brengen.
Er zal gekeken worden of voor de (ondergrondse) PMD containers bij regelmatige afkeur, dit PMD wel direct naar een verwerker met automatische afvalscheiders te brengen.
Ondanks dat de motie gesteund werd door PVV, Nissewaard Lokaal en de VPN, haalde de motie het niet.
Er is een toekomstige evaluatie naar alternatieven toegezegd, dus de motie had z’n invloed.
Gemeenteraadslid Tom den Daas van Nissewaard Lokaal voegde in de discussie toe dat het niet terecht is dat de hoogbouw bewoners de schuld krijgen van de slechte scheiding van PMD en restafval, maar dat dat komt omdat de PMD (ondergrondse) containers geen slot hebben dat met pasje te openen valt zoals bij restafval wel is. Afvaltoeristen gooien er van alles in.