Kosten afvalverwerking Nissewaard rijzen de pan uit, PVV komt met oplossing

8 oktober 2019 0 Door pvvnissewaard

Klik hier voor PDF.
In de programmabegroting en meerjarenraming 2019 en 2020 valt ook dit jaar weer op dat de afvalstoffenheffing ieder jaar weer hoger wordt. De begrote afvalstoffenheffing 2020 stijgt met miljoenen naar maar liefst 13,8 miljoen. Wethouder Hamerslag heeft de burger er al van op de hoogte gesteld dat de afvalstoffenheffing voor een gestapelde woning met 3 tientjes omhoog gaat en die van de eengezinswoning met 6 tientjes. Respectievelijk € 291,68 en € 393,73 per jaar.
De PVV zal ook dit jaar weer tegen deze exorbitante verhoging protesteren.

Ingezette weg, omgekeerd afval inzamelen
De gemeente heeft in samenwerking met Reinis ingezet op een beleid om omgekeerd afval in te gaan zamelen. Het zou goedkoper worden en de jaarlijkse hoeveelheid restafval zou van 250 naar 100 kg per inwoner gaan. Alleen de term “Omgekeerd inzamelen” is al voor niemand uit te leggen, maar het resulteert alleen in een extra scheiding van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen (blikjes) en Drinkpakken) en restafval, want GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval), textiel, papier, glas, batterijen en chemisch afval wordt al jaren gescheiden aangeboden.

Overlast burger
Het scheiden van PMD en restafval levert de burger een grote extra taak op omdat je een afvalexpert moet zijn om deze taak correct uit te voeren. Daarbij komt ook nog eens dat de burger gedwongen wordt om restafval naar containers op straat te brengen. Dit veroorzaakt met name voor mindervaliden en mensen die op grote afstand van de container wonen een probleem. Sommigen brengen zelfs hun restafval met de auto naar de container, hoezo milieuvriendelijk?
De hoeveelheid containers in en om het huis neemt veel plaats in beslag en maakt het straatbeeld er niet mooier op.
Wanneer de containers op straat vol zitten of blokkeren, stapelt het afval zich op naast de container.

Afvaltoeristen
Doordat er in gemeenten niet het zelfde afvalbeleid wordt gevoerd en er in sommige gemeenten betaald moet worden voor het aanbieden van afval of dat afval soms zelfs geweigerd wordt, wordt onze stadswerf steeds vaker bezocht door zogenaamde afvaltoeristen. Dit leidt uiteraard tot hogere kosten.

Extra vervuiling
De container op straat en het gebied er omheen moet worden schoongehouden. De jaarlijkse kosten hier voor bedragen € 600.000.
Wanneer burgers hun afval niet kwijt kunnen in de restafvalcontainers, dan wordt afval soms in de natuur gedumpt of in de textiel- of PMDcontainers gedeponeerd. Hetgeen resulteert in extra kosten van opruimen en vuilverbranding.
Wanneer een burger het afval bewust of onbewust onvoldoende scheidt ontstaat er afkeur PMD afval (37%). Het afgekeurde PMD moet dan alsnog tegen extra kosten worden verbrand, terwijl PMD anders geld oplevert. Deze verbranding is extra belastend voor het milieu.

Alternatief
Het oorspronkelijke idee van de gemeente om geld te verdienen aan omgekeerd inzamelen van afval is mislukt.
De kosten van afvalverwerking zijn exorbitant gestegen en de vervuiling is toegenomen.
De PVV denkt een besparing van 6 miljoen te kunnen realiseren door de gehele afvalverwerking door de Afval Verwerking Rijnmond (AVR) te laten afhandelen.
De AVR beschikt over een geavanceerd automatisch afvalscheidingssysteem voor zowel voor als na de verbranding.
Dit gehele proces levert waardevolle grondstoffen, stroom, stoom en warm water op.

Conclusie
De PVV vindt de jaarlijkse kosten voor afvalverwerking (13,8 miljoen) te hoog en verzoekt de Gemeente Nissewaard dan ook om het inschakelen van de AVR bij afvalverwerking te onderzoeken en zo miljoenen te besparen.