ONZIN: AD artikel “Elke inwoner van Nissewaard moet een paar tientjes extra betalen”

12 juli 2019 0 Door pvvnissewaard

Volgens Dhr. van der Velden van de Volks Partij Nissewaard gaan de gemeentelijke belastingen in 2020 met zo’n 2 miljoen omhoog. Dat iets roepen altijd makkelijker is dan het daadwerkelijk te becijferen getuigd ook deze uitspraak. De lokale heffingen, waaronder de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeeropbrengsten en overige heffingen zijn voor 2019 begroot op 43,9 miljoen. 2 miljoen daarvan is 4,6% (namelijk 2 / 43,9). De extra verhoging waarvan sprake zou zijn is een verhoging van 1,24% (namelijk 1,9% naar 3,14%). Dus die 4,6% verhoging zit er heel erg ver naast.

Een verhoging van 1,9% op lokale heffingen is 834.100 (namelijk 1,9% van 43,9 miljoen). Ook wel 0,8 miljoen.
Een verhoging van 3,14% op lokale heffingen is 1.378.460 (namelijk 3,14% van 43,9 miljoen). Ook wel 1,4 miljoen.
De heren van der Velden (VPN) en Verhoog (CDA) berekende volgens het AD artikel, dat met deze extra belastingverhoging een tekort van bijna 2 miljoen kan worden voorkomen, maar zoals u ziet, zit er nogal een verschil tussen.

De heer van der Velden berekent ook dat een gezin van 4 personen er 4 x 23 bijna 100 Euro meer belasting gaat betalen. Allereerst wordt de persoon niet belast maar het huishouden.
De minima hebben kwijtschelding van de meeste lokale heffingen, dus die gaan sowieso niet meer aan belasting betalen.
Voor huishoudens die geen kwijtschelding hebben geldt:
De rioolheffing gaat bij een verhoging van 3,14% met 3,90 omhoog (namelijk 3,14% van 125).
De OZB, gebaseerd op een gemiddelde woningwaarde van 168.000, gaat bij een verhoging van 3,14% met 7,63 omhoog (namelijk 3,14% van 243,21)
De afvalstoffenheffing voor een eengezinswoning gaat bij een verhoging van 3,14% met 10,51 omhoog (namelijk 3,14% van 334,69).
Stel dat het gezin ook nog een hond heeft, deze heffing gaat bij een verhoging van 3,14% met 2,61 omhoog (namelijk 3,14% van 83,26).
Al deze verhoging opgeteld, is bij een verhoging van 3,14% 24,65 (namelijk (3,90 + 7,63 + 10,51 + 2,61)).
Compliment aan Dhr. van der Velden dat de genoemde 23 een goede inschatting is, echter gaat het gezin van vier personen geen 100 Euro maar 24,65 Euro meer aan lokale heffingen betalen.
De titel dat elke inwoner van Nissewaard een paar tientjes extra moet gaan betalen zou voor een gezin van 4 personen 6,16 Euro per persoon zijn, dus van enkele tientjes per persoon is absoluut geen sprake.

Jammer dat het AD met zo’n artikel komt. Laten we het maar nepnieuws noemen. De heren van der Velden en Verhoog maken zich hier echt ongeloofwaardig mee.

Over de PVV afwijzing van de motie “Om deze belastingverhoging nog eens te herzien”:
De PVV is niet voor belastingverhogingen, maar als je een Perspectiefnota 2020 maakt, dan is deze gebaseerd op een sluitende begroting. De inkomsten komen overeen met de uitgaven.
Als je vervolgens de lokale heffingen met 0,6 miljoen (namelijk 1,4 – 0,8) wilt verlagen, zoals in de motie wordt gevraagd, dan moet je bij een sluitende begroting wel aangeven, waar je die 6 ton dan vandaan gaat halen of waar je die op wilt bezuinigen.
Voor de PVV was deze slechte onderbouwing, een reden om de motie niet te steunen.
Daar komt ook nog eens bij dat de komende jaren de uitgaven steeds hoger worden.
In jaarverslag 2018 zie je dat bijstanduitkering en begeleiding van 53,0 miljoen naar 55,3 miljoen is gestegen, WMO van 40,6 miljoen naar 47,2 miljoen is gestegen en de Jeugd van 25,6 miljoen naar 31,0 miljoen is gestegen. Totale stijging van deze posten uit het sociaal domein is maar liefst 14,3 miljoen. En dat terwijl Het Rijk slechts 4 miljoen meer is gaan bijdragen (van 180 miljoen naar 184 miljoen).
De PVV ziet dit als zeer zorgelijk.
In het najaar 2019 gaan we met een voorstel komen, hoe wij dat denken op te lossen.

Zoals u ziet, PVV Nissewaard denkt liever mee, dan dat we zomaar wat roepen.

PVV gemeenteraadslid Frank van Boven