STEM PVV NISSEWAARD

14 maart 2022 2 Door pvvnissewaard

* Geen AZC en Geen voorrang statushouders op onze woningmarkt

* Stop klimaatgekte:

– Geen windmolens en Geen zonneparken

– Aardgas dient als schone energiebron in gebruik te blijven

* Meer betaalbare woningen en inzet op alternatieve woonvormen

* Een veilig en bereikbaar Nissewaard met aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

* Een volwaardig ziekenhuis

* Geen bezuinigingen op de WMO en meer aandacht voor ouderen

* Maximale aandacht voor dierenwelzijn

* Verlaging lokale lasten en kritisch blijven op de uitgaven