Amendement hondenbelasting weg gestemd

23 december 2020 0 Door pvvnissewaard

Op 10 juli 2019 heeft de PVV samen met D’66 een motie tot afschaffing van de hondenbelasting ingediend en wel om de volgende redenen:
* Hondenbelasting is een zeer oude vorm van belasting, die nog dateert uit de tijd dat de hond nog een werkfunctie had.
* Het houden van een hond vereenzaming tegen gaat en ook bijdraagt aan het veiligheidsgevoel.
* Door het houden van een hond men meer naar buiten gaat, meer beweegt en dus gezonder leeft.
* Hondenbelasting een behoorlijke aanslag vormt op het budget van inwoners met een laag inkomen.

Vanuit hun werk bij de dierenvoedselbank hebben de fractieleden van de PVV herhaaldelijk schrijnende situaties ervaren. Zo hebben sommige hondenbezitters niet eens de financiƫle middelen om hun dier te laten inslapen wanneer het ondraaglijk lijdt.
De bedragen, die hondenbezitters in Nissewaard betalen zijn fors hoger dan in andere gemeenten.
Het aantal gemeenten, dat hondenbelasting heft, is nog slechts 193 (een daling van 71 naar 54%).
Nissewaard is een financieel gezonde gemeente en kan eventueel verminderde opbrengsten aan hondenbelasting makkelijk dragen.

Op 9 december j.l. heeft de PVV samen met D’66 en VPN een amendement ingediend om het tarief hondenbelasting voor de eerste hond met 50% te verminderen, namelijk van 90 naar 45 euro.
Dit zou een verminderde opbrengst opleveren van 276.000 euro.
Belangrijk hierbij is op te merken dat er jaarlijks ongeveer 100.000 euro, opgebracht door hondenbezitters, niet gebruikt wordt voor hondengerelateerde zaken.
Dit bedrag verdwijnt jaarlijks in de Algemene Middelen, dus waar hebben wij het over?
Zowel wethouder Hamerslag als de heer P. de Vos van ONS hebben toegegeven, dat er voldoende financiƫle ruimte binnen de begroting is voor ons voorstel.
Toch hebben ONS, VVD en PvdA tegen gestemd.

Zoals u van ons gewend bent blijven wij ook op dit onderwerp volhouden.
In juni 2021 zullen wij wederom een motie indienen.
Hondenbelasting moet worden afgeschaft!

Fractievoorzitter Anita Verweij