PVV Nissewaard levert als enige kaarten “Wensen en Bedenkingen RES” in

10 september 2020 0 Door pvvnissewaard

Afgelopen woensdag 9 september uitte inspreekster mevrouw van Mook kritiek op de Regionale Energie Strategie (RES) plannen. Ze vond dat de burger onvoldoende is meegenomen in de RES plannen en niet wordt gehoord. Over de windmolenplannen N57, maar ook plannen om het binnengebied Voorne-Putten vol te zetten met windmolens en zonnepaneelweiden was ze heel boos en riep de raad op om voor de inwoners Voorne-Putten op te komen.

PVV raadslid Frank van Boven bedankte mevrouw van Mook voor haar presentatie en garandeerde dat PVV Nissewaard de bezwaren van bezorgde burgers betreffende de landelijke RES plannen in 7 “Wensen en Bedenkingen RES” kaarten heeft meegenomen. Deze kaarten worden op de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2020 als moties ingediend. Als de meerderheid van de raad voor een motie (kaart) is, dan moet het college er iets mee doen. Tot verbazing was PVV Nissewaard de enige partij die met “Wensen en Bedenkingen RES” kaarten kwam. Een aantal andere partijen beloofde nog met kaarten te komen. Ze hebben tot woensdag 16 september 2020 de tijd om ze in te leveren, zodat de raad alle kaarten kan bestuderen.

De 7 ingeleverde “Wensen en Bedenkingen RES” kaarten van PVV Nissewaard hebben de volgende titels:

  1. Windmolens horen op zee en zonnepanelen op de daken (evt. op dijken).
  2. Woningen/panden van aardgas naar elektriciteit is onaanvaardbaar.
  3. Zo min mogelijk personenauto’s op elektrisch.
  4. Het elektriciteitsnet kan het scenario ‘Alles op elektrisch’ niet aan.
  5. Een waterstofproductie-eenheid is noodzakelijk.
  6. Eén of twee geothermie-centrale(s) is/zijn noodzakelijk.
  7. Gebruik restwarmte (van industrie) is wenselijk.

Klik hier voor het PDF.
Wat kaart 4 betreft, ‘Alles elektrisch’, verwachten we nog antwoorden van Tennet, over hoeveel het elektriciteitsnet in Nissewaard aan kan, maar vooralsnog lijkt de maximale vraag onmogelijk en zal het tot periodiek afschakelen van wijken gaan leiden.