PVV stelt kritische vragen over mogelijke komst AZC in Nissewaard

3 februari 2020 0 Door pvvnissewaard

PVV Nissewaard fractievoorzitter Anita Verweij stelt, naar aanleiding van gemeenteraadsvergadering woensdag 29 januari 2020, kritische vragen aan de gemeente.

Inleiding
De fractie van de PVV heeft kennis genomen van het feit dat de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie op 10 oktober 2019 de ontwikkelingen in de asielstroom en opvang heeft besproken en dat men heeft geconcludeerd dat er landelijk zowel op korte als lange termijn behoefte bestaat aan 5000 nieuwe opvangplekken. Deze dienen evenredig over de twaalf provincies te worden verdeeld.
De besluitvorming over het realiseren van opvanglocaties ligt bij de gemeente en het COA.
In verband hiermee zou de PVV fractie de volgende vragen graag beantwoord willen zien.

Vraag 1
Heeft het COA de gemeente Nissewaard reeds benaderd over het realiseren van eventuele nieuwe opvanglocaties?

Vraag 2
Hoe staat de gemeente Nissewaard tegenover een eventueel verzoek van het COA om nieuwe opvanglocaties binnen de gemeente te realiseren?

Vraag 3
Bij een eventuele realisatie van nieuwe opvanglocaties zal de druk op de woningmarkt intensiveren.
Is de gemeente zich hiervan bewust en hoe gaat zij de inwoners van Nissewaard die soms jaren tevergeefs woonruimte zoeken, zoals studenten, starters en thuis-en daklozen, hierover informeren?


PVV Nissewaard is tegen de komst van een AZC in Nissewaard
Overlast en criminaliteit is hoog rond deze centra en daar hebben we in Nissewaard geen behoefte aan.

Nu.nl meldde op 3 februari 2020:
https://www.nu.nl/politiek/6028085/driehonderd-overlastgevende-asielzoekers-op-lijst-voor-individuele-aanpak.html