Aardgaswinning in Spijkenisse

Naar verwachting beginnen eind november de eerste werkzaamheden op locatie ten behoeve van de gaswinning Spijkenisse-Intra.
In januari vindt de opbouw van de boortoren en de proefwinning plaats.
De PVV heeft haar zienswijze op de gaswinning al op 16 oktober 2018 in Groot Nissewaard beschreven en deze is bijna één op één door het College overgenomen.
Nu de boringen helaas doorgang vinden is het voor de PVV belangrijk de burgers te beschermen tegen mogelijke materiële en immateriële schade. Het ligt in de bedoeling dat de burgers niet een jarenlang traject in gaan met de onzekerheid of hun schade wel vergoed gaat worden zoals in Groningen.
In Groningen geldt de omgekeerde bewijslast, dat wil zeggen dat de schade aan een pand in een gaswinningsgebied per definitie is veroorzaakt door gaswinning.
De NAM moet met bewijzen komen als zij denkt dat dit anders is.
Deze omgekeerde bewijslast geldt niet voor andere gebieden.
Daar moeten gedupeerden ZELF bewijzen dat hun schade veroorzaakt is door boringen.
Daarom is het uiterst belangrijk dat de staat van en woning juridisch is vastgelegd via een nulmeting, zodat bij latere schadeclaims geen discussie ontstaat.
Anita Verweij heeft al sinds oktober 2018 contact hierover met de Haan Advocaten in Groningen die de Stichting WAG (Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) vertegenwoordigt en de NAM aansprakelijk stelt voor de waardevermindering onroerend goed en immateriële schade voor gedupeerden.
Zij heeft naar de mogelijkheid gevraagd een protocol op te stellen om eventuele schade zoveel mogelijk te waarborgen aan het begin van het traject.
De Haan Advocaten heeft toegezegd hier ondersteuning aan te kunnen verlenen.
De PVV vraagt het College op welke manier dan ook haar medewerking te verlenen om mogelijke schade ten gevolge van boringen voor de burgers te waarborgen en nulmetingen te faciliteren.

Woont u in de wijk Waterland of Groenewoud dan kan u in de nabije toekomst te maken krijgen met bevingen, verzakkingen, scheuren en ander gerelateerd onheil.
Als u dan een schadeclaim wilt indienen is het van belang dat u een zogenaamde nulmeting hebt verricht voordat de NAM met boringen begint.
PVV fractievoorzitter Anita Verweij zal in de commissie Leefomgeving 27 november 2019 hier aandacht voor vragen.

PVV fractievoorzitter Anita Verweij heeft op 28 november 2019 schriftelijke vragen ingediend betreffende dit onderwerp.
Voor PDF klik hier.