Aanrijtijden ambulances

De PVV maakt zich ernstig zorgen over aanrijtijden ambulances op Voorne-Putten.
Fleur Agema (Tweede Kamerlid PVV) gaat de Minister wederom Kamervragen stellen.

PVV Nissewaard gemeenteraadslid Anita Verweij: (Klik hier voor PDF)
Vanaf 22 augustus heeft de PVV contact gehad met Wethouder Struijk en de heer A. Wijten, directeur van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond, in verband met de aanrijtijden van de ambulances over de maanden juni en juli 2019. De aanrijtijden van de ambulances zijn voor de PVV zo belangrijk omdat deze een onderdeel vormen van de zogenaamde vijfenveertigminutennorm, de tijd waarbinnen iemand naar een ziekenhuis moet kunnen worden vervoerd. Nu er voor spreiding van zorg is gekozen is deze norm voor sommige gebieden te ruim, maar voor Nissewaard  zeker te krap gebleken. Een voorbeeld: er is een ongeval op de Maasvlakte, de aanrijtijd van de ambulance moet binnen vijftien minuten plaats vinden, voor de behandeling ter plaatse rekent men vijf minuten (wat in de meeste gevallen overigens te krap is), dan zou er om binnen de norm te blijven nog 25 minuten resteren om de patiënt bijvoorbeeld naar het Erasmus Medisch Centrum te vervoeren. Dit is een afstand van 47,5 km.  Iedereen begrijpt, dat dit zelfs met goed functionerende bruggen en zonder wegwerkzaamheden al een onmogelijkheid is. De PVV probeert al langer te bewijzen dat de vijfenveertigminutennorm binnen Nissewaard in vele gevallen niet gehaald kan worden en wil de Minister (Bruins) op zijn systeemverantwoordelijkheid wijzen. Dat wil zeggen dat in Nissewaard een systeemziekenhuis (spoedeisende hulppost, een afdeling acute verloskunde en weekendbedden) een noodzakelijkheid is.

Uit de cijfers over juni en juli 2019 blijkt dat slechts in 79,2% van de gevallen de aanrijtijden van de ambulances binnen de norm vallen, maar is dit wel zo?
Als wij de maand juli in de grafiek Kengetallen Ambulancevervoer aanklikken zien wij de volgende tekst verschijnen: “In verband met uitzonderlijke omstandigheden en voor een betere vergelijkbaarheid zijn de dagen van uitzonderlijke hitte in combinatie met zomercarnaval uit de cijfers gehaald”.
Bij nader onderzoek blijkt dat tijdens het zomercarnaval op 16 juli er 24 mensen door ambulance personeel zijn nagekeken en 13 mensen naar het ziekenhuis zijn vervoerd voor onderzoek.
Op 25 juli zijn op het strand Blauw op de Maasvlakte veel mensen onwel geworden. Negen mensen zijn door ambulance personeel nagekeken en 3 mensen zijn met ernstige uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.
Hoeveel ritten werden er in juli niet meegerekend?
Er kan in januari toch ook niet gezegd worden: wij halen de dagen van verkeersongevallen er uit wegens uitzonderlijke omstandigheden, want het was glad?
Het blijkt dus dat de situatie vele malen ernstiger is dan ons wordt geschetst.

Op 16 mei 2019 heeft Fleur Agema samen met Roy van Aalst en Barry Madlener (Tweede Kamer PVV) de Minister een 13-tal vragen gesteld over de acute zorg op Voorne-Putten met als doel het Spijkenisse Medisch Centrum op te waarderen tot een volwaardig ziekenhuis met onder meer heropening van een spoedeisende hulppost, een afdeling acute verloskunde en weekendverblijf.
Naar aanleiding van de recente gegevens gaat Fleur Agema de Minister wederom attent maken op de onveilige situatie op Voorne-Putten en hier Kamervragen over stellen.

In juli 2019 bleef slechts 79,2% van de ritten binnen de 15 minuten norm.