Verbijstering en ongeloof over de reactie van het college naar aanleiding van de motie “Dierenambulances op de busbaan”

Verbijstering en ongeloof over de reactie van het college naar aanleiding van de motie “Dierenambulances op de busbaan”

24 september 2020 1 Door Anita Verweij

200923_Motie_PVV_Nissewaard_Dierenambulances_op_de_busbaan.pdf

Voor de PVV is het welzijn van dieren enorm belangrijk.
Dat is dan ook één van de redenen, dat de PVV de dierenvoedselbank heeft opgezet.
Door het werken in de dierenvoedselbank zijn waardevolle contacten opgebouwd met dierenklinieken, het dierenasiel en met medewerkers van de dierenambulances. Deze laatste groep mensen doet op vrijwillige basis onbetaalbaar werk.
Door zich dag en nacht in te zetten kunnen zij veel zieke en gewonde dieren helpen en soms redden.
Maar helaas worden ook zij, net zo als zovele Nissewaarders, herhaaldelijk geconfronteerd met lange files ten gevolge van brugopeningen, wegwerkzaamheden en ongelukken. Hierdoor komen zij te laat bij het zieke of gewonde dier of de hulpverlenende instantie aan en het gebeurt dan ook dat een dierenleven verloren gaat.
Het zou een uitkomst zijn als ambulances met een spoedeisende dienst gebruik zouden mogen maken van de busbanen en dan met name die naar de Spijkenisserbrug in beide richtingen en de busbaan parallel aan de Groene Kruisweg (N218).
Rotterdam is ons hierin voorgegaan. Vanaf 1 juli 2020 mogen dierenambulances met spoedeisende ritten gebruik maken van 19 van de 42 busbanen.
Uiteraard mag het openbaar vervoer niet worden benadeeld.
Van diezelfde busbanen mogen sinds 2015 al drie emissieloze doelgroepen (taxi’s, goederenvervoer en besloten vervoer) gebruik maken. Men heeft een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid over de periode 2015 – 2019 en wat blijkt?
Er zijn nagenoeg geen ongevallen geregistreerd. Daarbij voeren dierenambulances geen blauw zwaailicht en moeten zich dus aan de verkeersregels houden.
Wethouder Bal, een zichzelf benoemde dierenliefhebber, wil nu eerst een evaluatie van het beleid sinds 1 juli 2020 in Rotterdam.
Een evaluatie naar de verkeersveiligheid op de busbanen in Nissewaard, waar taxi’s en personen busjes naar hartenlust racen, is niet aan de orde, maar 1 of 2 spoedritten van de dierenambulance per week is blijkbaar extreem gevaarlijk.
Daarbij kan de situatie in Rotterdam onmogelijk worden vergeleken met die in Nissewaard. De 19 busbanen in een wereldstad als Rotterdam en de twee busbanen in Nissewaard.
Anita Verweij de fractieleider van de PVV, die de motie indiende, sprak hierover eerder met enige leden van de Provincie Zuid-Holland.
Men kon zich niet voorstellen, dat een dergelijke sympathieke motie niet door het college zou worden omarmd. Mocht dit toch het geval blijken te zijn, zou de motie worden overgenomen door leden van de Provinciale Staten.
Omdat de motie voor nu werd afgeraden door het college heeft Anita Verweij de motie aangehouden.
Aangezien de wethouder zo dol is op evaluaties zou zij graag zien dat hij ook zou evalueren hoeveel dieren er in de tussentijd het leven laten.

Fractievoorzitter PVV Nissewaard
Anita Verweij