Motie container-woonunits als tijdelijke oplossing voor het woonprobleem afgewezen

Motie container-woonunits als tijdelijke oplossing voor het woonprobleem afgewezen

24 september 2020 0 Door Anita Verweij

200923_Motie_PVV_Nissewaard_Container-woonunits_als_tijdelijke_oplossing_woonprobleem.pdf

Reeds verschillende malen heeft de PVV haar zorgen uitgesproken over de krapte aan met name tijdelijke- of flexwoningen en hoewel wethouder Mijnans heeft toegezegd hier met een oplossing voor te komen, duurt het de PVV allemaal te lang.
Er is een oplossing, die NU zoden aan de dijk kan zetten.
Wij hebben het hier over container-woonunits.
Dit zijn innovatieve, volwaardige en duurzame woningen met variabele afmetingen en in verschillende prijsklassen. Zij worden te koop aangeboden vanaf € 25.000,– en huren zou al mogelijk moeten zijn vanaf € 300,–.
De woningen worden veelal in de fabriek geproduceerd en kunnen binnen 24 uur op locatie worden afgebouwd.
Het zou een ideale oplossing kunnen zijn voor starters, die zo de kans krijgen zelfstandig te wonen en de tijd krijgen door te stromen naar een koop- of huurwoning. Ook senioren kunnen in afwachting van het aanbod van een passende woning alvast kleiner gaan wonen, waardoor hun nu veelal te grote woning eerder beschikbaar komt voor de zo gewenste doorstroming. Denk ook aan mantelzorgers, die in de nabijheid van hun dierbaren kunnen wonen. Aan studenten en beroepsgroepen, waaraan in de gemeente behoefte is en aan het feit, dat er minder mensen in het daklozen-traject terecht komen.
Ook de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is net als de Tweede Kamer van mening, dat de gemeenten voldoende juridische mogelijkheden moeten hebben om via tijdelijke woningbouw snel en flexibel in te kunnen spelen op de woonbehoefte.
Het eenvoudigste is het de woningen te plaatsen op een perceel met woonbestemming, maar ook voor percelen met een andere bestemming kan er via de zogenaamde kruimelregeling met acht weken een vergunning worden verleend.
Verschillende particulieren met braakliggende stukken grond hebben zich al geïnteresseerd getoond. Anita Verweij, fractieleider van de PVV, heeft middels een motie het college verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de realisering van dit concept en gevraagd met verschillende partijen, die daartoe toegerust zijn, in gesprek te willen gaan. LOB en de Volkspartij Nissewaard waren mede-indieners van deze motie.
Ook Nissewaard Lokaal, CU/SGP en Liever Links steunden de motie. Het college (ONS, PvdA en VVD) en daarmee altijd de meerderheid, heeft de motie afgewezen en wil wachten tot de plannen van de wethouder, zoals het verbouwen van kantoorpanden, uiteindelijk van de grond komen.

Fractievoorzitter PVV Nissewaard,
Anita Verweij