Heenvliet Energieneutraal 2040

Heenvliet Energieneutraal 2040

17 september 2019 0 Door Frank van Boven

Afgelopen maandag 16 september 2019 was PVV Nissewaard gemeenteraadslid Frank van Boven aanwezig bij de Regionale Energie Strategie bijeenkomst.
Na uitleg van de regionale plannen en vorderingen (MRDH 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners) was er de mogelijkheid om 3 tafelgesprekken te voeren met betrokken organisaties.
Met name Het Waterschap werd door de aanwezigen niet veel gekozen als partij die belangrijk zou kunnen zijn in de energietransitie.
Het mag best wel eens gezegd worden dat Het Waterschap een uitstekende uitvoering van de waterhuishouding op Voorne-Putten verzorgt. Simpel gezegd het waterpeil moet niet te hoog staan maar ook niet te laag, we willen voor nu en in de toekomst droge voeten houden en ook in het kader van klimaatadaptatie moeten we grote hoeveelheden water kunnen verwerken.
Maar dan het zoeken naar het raakvlak in het kader van de energietransitie.
Nederland kent 17.691 kilometer waterkerende dijk. Het Waterschap gaf aan dat daar ruimte op aanwezig is voor eventueel photo-voltaic (PV) zonnepanelen.
De heer van Boven kwam met het idee om de gemalen in te zetten voor neststabilisatie. Het elektriciteitsnet heeft soms te veel en soms te weinig energie. Door de gemalen op het juiste moment te laten pompen kan deze stabilisatie eenvoudig worden bewerkstelligd.
Een rekenvoorbeeld met zonnepanelen op de Wieldijk te Heenvliet toont aan dat Het Waterschap wellicht een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie.
Niemand wil in Heenvliet windmolens, aansluiting op een warmtenet of peperdure aanpassingen aan eigen woning doen.
De Wieldijk is ca. 2 kilometer lang. Als er op het bovenste gedeelte 4000 zonnepanelen in 2 rijen portret liggend worden geplaatst, kunnen de schaapjes gewoon blijven grazen en is het zicht niet te veel aangetast. Mocht de ruimte tussen Voedingskanaal en Hartel Kanaal een beschikbare locatie zijn, dan is er voor Heenvliet helemaal geen zichtschade.
De energie die opgewekt wordt door 4000 PV-panelen levert genoeg energie op voor 150 elektrische auto’s of wellicht belangrijker voor 140 huishoudens, die hiermee van het aardgas af kunnen.
Heenvliet energieneutraal maken kan dan met 7 tot 15 van dit soort projecten. Uiteraard heb je minder van dit soort projecten nodig als we meer rijen PV’s op de dijken leggen, zonnepanelen op daken leggen, windenergie afnemen en auto’s op waterstof laten rijden.
Waarschijnlijk zullen de andere dorpskernen deze plannen ook wel zien zitten, er zijn immers genoeg dijken om ons heen.
Lees dit stuk als PDF met de detailberekening.