Plannen hoogspanningsconverterstation Simonshaven/Biert

Plannen hoogspanningsconverterstation Simonshaven/Biert

31 augustus 2019 0 Door pvvnissewaard

Klik hier voor het PDF

Bron: Concept NRD NOZ IJver Beta incl bijlagen.pdf

Op 29 augustus 2019 zijn de plannen in de Staatscourant 47623 bekend gemaakt.
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied “IJmuiden Ver” in de Noordzee naar het vasteland. Mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land zijn het hoogspanningsstation op de Maasvlakte of nabij Simonshaven.
De documenten liggen o.a. ter inzage op het gemeentehuis Spijkenisse en bij de DCMR.

Informatieavond en inzien NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau)
Op dinsdag 10 september tussen 19:00 en 21:00 uur staat er een informatieavond gepland in Sportcentrum De Drenkwaard, Molendijk 21 te Zuidland.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen worden ingediend van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019.
Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl of per post naar: Bureau Energieprojecten, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten onder vermelding van “Inspraakpunt ‘Net op zee IJmuiden Ver Beta’ ref. Staatscourant 2019 nr. 47623”.
PVV Nissewaard zal waarschijnlijk in de commissie Leefomgeving bespreken of het wenselijk is dat de gemeente een zienswijze indient.

Van windturbines naar hoogspanningsstation Simonshaven/Biert

Bron: Concept NRD NOZ IJver Beta incl bijlagen.pdf
  • Een platform op zee (het 2 GW converterstation) voor de aansluiting van de windturbines en het omzetten van 66 kV-wisselstroom (afkomstig van de windturbines) naar 525 kV-gelijkstroom (naar het land);
  • Een 66 kV-interlink kabel tussen de platforms IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta;
  • Een kabeltracé voor transport van 525 kV-gelijkstroom op zee;
  • Een ondergronds 525 kV-kabeltracé op land voor het verdere transport naar een converterstation;
  • Converterstation op land voor het omzetten van 525 kV-gelijkstroom naar 380 kV-wisselstroom;
  • Twee ondergrondse 380 kV-kabeltracés op land (wisselstroom) tussen het converterstation en een bestaand 380 kV-station voor aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet. Voor IJmuiden Ver Beta zijn de volgende mogelijkheden in beeld: 380 kV-station Maasvlakte of Simonshaven/Biert.

Het hoogspanningsconverterstation

Bron: Concept NRD NOZ IJver Beta incl bijlagen.pdf

In het converterstation wordt de stroom van 525 kV-gelijkstroom omgezet naar 380 kV-wisselstroom. Dat is nodig omdat het landelijk hoogspanningsnet, dat de opgewekte windenergie afvoert, op 380 kV-wisselstroom wordt bedreven. Voor het converterstation is ongeveer 5,5 ha oppervlak nodig en 2 hectare extra als werkterrein tijdens de bouwfase. Het converterstation bestaat onder andere uit converters (omvormers), reactoren, transformatoren en 380 kV-schakelvelden. De converters en reactoren staan inpandig, de transformatoren en de schakelvelden buiten. De hoogte van de gebouwen (hallen) is bij deze lay-out 25 meter.

Mening PVV Nissewaard
Onze eerste aandacht gaat uit naar de veiligheid en gezondheid van onze inwoners. Het is bekend dat leven in de buurt van hoogspanningskabels, door de sterke magnetische velden, niet zo gezond is en er komt nota bene 2 GW aan extra vermogen bij. Bij indienen planschade kan aan zichtschade en verhoogde gezondheidsrisico’s worden gedacht.

Verder vraagt PVV Nissewaard af wat de voordelen voor Nissewaard zijn. Pacht en precariobelasting schijnt de gemeente Nissewaard op dit project niet te hebben. We gaan dat navragen. Als we dan toch met deze uitvoering akkoord moeten gaan, zouden we de 6 geplande windmolens, Spijkenisse Noord, ook op zee kunnen zetten. Die 18 MW, die we van provincie en Rijk moeten leveren, kan dan ook van zee komen (IJmuiden Ver Beta). Nissewaard windmolen-vrij houden zou prachtig zijn!

Ook is er de mogelijkheid om van de gelijkstroom die binnenkomt uit windmolenpark “IJmuiden Ver Beta“ waterstof te produceren. Je hebt voor de productie van waterstof namelijk gelijkspanning nodig en laat dit nou toch gelijkspanning zijn.
Voordelen van waterstofproductie bij het geplande converterstation Biert zijn:
• Minder Gigawatts door de hoogspanningsleidingen van Nissewaard → Minder hoogspanningsmasten en leidingen en dus minder gezondheidsrisico en minder zichtschade;
• Betere regulering op het elektriciteitsnet. Zoals het nu is moeten windmolens en zonnepanelen reduceren als het elektriciteitsnet vol zit. → Je gooit dan geen kostbare elektriciteit weg, doordat je regelt met meer of minder waterstof te produceren;
• Energie als waterstof opslaan is beter dan in accu’s, omdat accu’s een beperkte levensduur hebben en er zijn kostbare grondstoffen zoals lood en nikkel in verwerkt. Het schijnt dat accu’s niet gerecycled kunnen worden, maar worden opgeslagen in “vuilnisbelt” depots. → Waterstof geeft geen vervuiling, voorkomt gebruik van kostbare grondstoffen en we zijn circulair bezig.
• Nissewaard heeft dan z’n eigen waterstof. Dat is handig voor auto’s en vrachtwagens die op waterstof kunnen rijden. Ook kunnen C.V.’s worden omgebouwd voor waterstof en je kan er ook op koken. → Betekent dat we ruim gaan voldoen aan het klimaatakkoord, dat Nissewaard bespaart blijft van tienduizenden laadpalen voor elektrische auto’s en burgers niet op torenhoge kosten worden gejaagd;
• Geen vervuiling → Bij waterstofverbranding worden 2 waterstofmoleculen met 1 zuurstof molecuul gevormd en er ontstaat H2O of te wel water.
Gemeente Rotterdam is al bezig met plannen en uitvoering om industrie op waterstof te laten draaien.

PVV Nissewaard zal via de gemeenteraad het college vragen om voor een win-win-situatie te gaan. Er wordt immers om participatie gevraagd.

Auteur: Gemeenteraadslid PVV Nissewaard Frank van Boven